Ordningsregler för sport- och gymnastikhall

Hjälp oss att efterleva nedanstående ordningsregler och därmed förbättra ordningen i sport- och gymnastikhall till allas trevnad! Tänk på hur du själv vill att hallen ska se ut när du kommer nästa gång.

 • Ansvarig ledare/hyresgäst ska alltid finnas på plats. Ledaren/hyresgästen ansvarar för sin grupp både på och utanför planen vid träning och match.

 • Ansvarig ledare/hyresgäst kontrollerar hallens och omklädningsrummens skick både före och efter användandet.

 • Ansvarig ledare/hyresgäst ska vara den som lämnar hallen och omklädningsrummen sist av alla.

 • Ansvarig ledare/hyresgäst ansvarar för att inga obehöriga personer kommer in i lokalen under bokningstid och att ingen är kvar i lokalerna efter bokningen.

 • Föreningen/hyresgästen ansvarar för att deltagare, gäster och åskådare följer ordningsreglerna.

 • Förening/hyresgästen som inte följer gällande ordningsregler riskerar att bli avstängd.

 • Vid inpassering får ytterdörren inte ställas upp med t ex skor eller liknande mellan dörren.

 • Ansvarig ledare/hyresgäst ska tillse att hall, omklädningsrum och läkare är i god ordning, d.v.s. att flaskor, burkar, papper och dylikt plockas upp från golv och slängs i där för avsedda papperskorgar.

 • Om du som förening/hyresgäst gjort så att extra städning behövs i hallen kommer föreningen/ hyresgästen att faktureras på den faktiska kostnaden för städningen.

 • Ansvarig ledare/hyresgäst ansvarar att ljuset släcks, vattenkranar stängts av och att alla fönster och dörrar (gäller även glasdörrar mot läkaren) är stängda och låsta vid hyrestidens slut.

 • Uppkommer skador på material och inredning ska detta omgående rapporteras till Trafik-, ungdoms- och fritidsenheten, fritid@rattvik.se eller telefon 0248-70 226. Bifoga foton, datum och tid. Om skadegörelse sker blir föreningen/ hyresgästen skyldig att ersätta den uppkomna skadan, detsamma gäller för falsklarm till Räddningstjänsten.

 • Det är ej tillåtet att beträda hallgolvet eller inre delen av omklädningsrummen (se markering på golv) med ytterskor.

 • Hallen och övriga utrymmen får endast beträdas med gymnastikskor/sportskor med sula som inte färgar av sig.

 • Redskap ska hanteras varsamt och efter användandet återställas på respektive plats.

 • Redskap avsedda för utomhusbruk får inte användas inomhus.

 • Rökning, användning av snus och förtäring av alkoholhaltiga drycker är förbjudet i hallen. Det är inte heller tillåtet att använda sig av dopningsmedel eller metoder som är förbjudet enligt RF:s stadga §100.

KOM IHÅG att ordningsregler är till för allas trevnad och en fungerande verksamhet!