Instruktion kortläsare.

Här nedan finns instruktioner för kortläsarna i Rättviks sporthall och gymnastiksalarna i Vikarbyn, Boda och Furudal.

Kortläsare Rättviks sporthall och gymnastiksalen i Furudal.

En hand som lägger en nyckeltagg mot kortläsare.

Kortläsare

Öppna dörr

Vid träningar/bokningar har ni tillträde till hallen 30 minuter före bokad tid och 30 minuter efter bokad tid. Vid matcher har ni tillträde till hallen 60 minuter före bokad tid och 30 minuter efter bokad tid.

 1. Visa kort/tagg framför kortläsaren genom att lägga kort/tagg över siffrorna 5 och 8. På skärmen visas en symbol och texten Ange kod.
 2. Ange kod. Om passagen godkänns visas ett upplåst hänglås och texten olåst.

Öppna dörr med endast kod

 1. Ange koden som du fått. Om passagen godkänns visas ett upplåst hänglås och texten olåst.

Gruppkod (tillfällig kod)

Använd sifferknappen 5 för att bekräfta.

 1. Visa kort/tagg framför kortläsaren genom att lägga kort/tagg över siffrorna 5 och 8. På skärmen visas en symbol och texten Ange kod.
 2. Ange kod. Om passagen godkänns visas ett upplåst hänglås och texten olåst.
 3. Tryck på X-knappen för meny.
 4. Tryck 5 för att öppna dörrmenyn.
 5. Tryck 6 för att komma till Tillfällig kod och sedan 5 för att öppna.
 6. Ange en gruppkod (tillfällig kod) fyra till sex siffor. Avsluta med #.
  På skärmen visas en symbol med en blinkande bock, samt uppgift om vilket klockslag koden upphör att gälla.

Radera gruppkod (tillfällig kod)

Använd sifferknappen 5 för att bekräfta.

 1. Visa kort/tagg framför kortläsaren genom att lägga kort/tagg över siffrorna 5 och 8. På skärmen visas en symbol och texten Ange kod.
 2. Ange kod. Om passagen godkänns visas ett upplåst hänglås och texten olåst.
 3. Tryck på X-knappen för meny.
 4. Tryck 5 för att öppna dörrmenyn.
 5. Tryck 6 två gånger för att komma till Radera koder och sedan 5 för att radera koden.
  På skärmen visas en symbol med ett blinkande kryss och texten Koder raderade.

Tillfälligt olåst vid matcher/arrangemang

Använd sifferknappen 5 för att bekräfta.

Kan endast göra på kortläsare vid ytterdörrarna som går till läktarna (sal A pojkar och sal B flickor).

 1. Visa kort/tagg framför kortläsaren genom att lägga kort/tagg över siffrorna 5 och 8. På skärmen visas en symbol och texten Ange kod.
 2. Ange kod. Om passagen godkänns visas ett upplåst hänglås och texten olåst.
 3. Tryck på X-knappen för meny.
 4. Tryck 5 för att öppna dörrmenyn.
 5. Tryck 5 för att bekräfta Tillfälligt olåst. På skärmen visas en symbol med en blinkande bock samt uppgift om vilket klockslag dörren kommer att låsas igen.

För att låsa dörren

Använd sifferknappen 5 för att bekräfta.

 1. Visa kort/tagg framför kortläsaren genom att lägga kort/tagg över siffrorna 5 och 8.
 2. Tryck på X-knappen för meny.
 3. Tryck 5 för att öppna dörrmenyn.
 4. Tryck 5 för att bekräfta Lås dörr. På skärmen visas en symbol med en blinkande bock och texten Dörr låst.

Sporthallen och gymnastiksalarna i Vikarbyn och Boda.

Kortläsare

Kortläsare

Vid träningar/bokningar har ni tillträde till hallen 30 minuter före bokad tid och 30 minuter efter bokad tid. Vid matcher har ni tillträde till hallen 60 minuter före bokad tid och 30 minuter efter bokad tid.

 1. Visa kort/tagg framför kortläsaren genom att lägga kort/tagg mot blå prick.
 2. Ange kod.

Öppna dörr med endast kod

 1. Ange koden som du fått. Om passagen godkänns visas ett upplåst hänglås och texten olåst.

Gruppkod (tillfällig kod)

 1. Visa kort/tagg framför kortläsaren genom att lägga kort/tagg mot blå prick.
 2. Ange kod.
 3. Tryck * och ange er gruppkod (fyra siffror) avsluta med *.

Gruppkod (tillfällig kod) raderas automatiskt efter bokningen och +30 minuter (exempel: för bokad tid klockan 18–19 försvinner gruppkod/tillfällig kod vid klockan 19.30).

Radera gruppkod (tillfällig kod):

 1. Visa kort/tagg framför kortläsaren genom att lägga kort/tagg mot blå prick.
 2. Ange kod.
 3. Tryck *O*.