Rättviks kommun
Rättviks kommun

Skidspårsinformation

Elljusspår

Jarlstugan

Tänds manuellt (05.00-09.00 och 15.00-22.30) vid belysningsstolpe vid stadion och släcks automatiskt.

Vikarbyn

Tänds manuellt på första elljusstolpen och släcks automatiskt kl 21.30.

Furudal

Tänds manuellt och lyser i 1 timme.

Söderås

Tänds automatiskt kl. 15.45 och släcks automatiskt kl 21.30.

Boda

Tänds manuellt vid fotbollsplanens parkering och lyser i 1,5 timmar.
Ur funktion, kommer att åtgärdas sommaren 2021.

Kontakt

Ungdoms- och fritidsenheten
0248-70 226

Information

Skid- och motionsspår