Rättviks kommun
Rättviks kommun

Skidspårsinformation

Elljusspår

Jarlstugan

Tänds manuellt (05.00-09.00 och 15.00-22.30) vid belysningsstolpe vid stadion och släcks automatiskt.

Vikarbyn

Tänds manuellt på första elljusstolpen och släcks automatiskt kl 21.30.
Ur funktion, kommer att åtgärdas sommaren 2019.

Furudal

Tänds automatiskt kl. 17 och släcks automatiskt kl 21.00.

Söderås

Tänds automatiskt kl. 15.45 och släcks automatiskt kl 21.30.

Boda

OBS! Vintersäsongen 2019/2020 är elljusspåret endast dagspår pga reparation av belysningen.(Tänds manuellt vid fotbollsplanens parkering och lyser i 1,5 timmar.)

Kontakt

Ungdoms- och fritidsenheten
0248-70 226

Information

Skid- och motionsspår