Förenings- och utbildningsträff

Trafik, ungdoms- och fritidsenheten i samarbete med RF-SISU Dalarna bjuder in till förenings- och utbildningsträff för ledare/tränare, föräldrar, förtroendevalda med mera.

Skapa trygga idrottsmiljöer

Sitter du i styrelsen? Vet du vad styrelsen ska göra om ett barn eller en ungdom far illa i idrottsföreningen? Har ni en handlingsplan ifall sexuella övergrepp eller trakasserier skulle inträffa? Hur går ni till väga när ni ska begära in begränsade registerutdrag från era ledare? Detta är frågor som kommer att lyftas fram och sedan fortsätter föreningen arbetet i sin förening.

Barnkonventionen - Barnets rättigheter

Vilka rättigheter är extra relevanta i föreningslivet? Känner sig alla barn välkomna till vår förening? Vad menas med barnets bästa i idrottssammanhang? Kan barn vara med och påverka vår förening?

En introduktion i barnkonventionens fyra grundprinciper:

  • barns lika värde
  • barns bästa
  • barns rätt till liv och utveckling
  • barns rätt att uttrycka sin åsikt.

Tid: Tisdagen den 19 september 2023 klockan 18.00- ca 20.30

Plats: Hotell Lerdalshöjden, Vita salen, Mickelsgatan

Anmälan: Senast den 1 september 2023 via formulär nedan.

Vi bjuder på kaffe/the och smörgås. Ange ev. specialkost vid anmälan.

Trafik, ungdoms- och fritidsenheten anser att ”Skapa trygga idrottsmiljöer” och ”Barnkonventionen” är viktiga ämnen, samt att Barnkonventionen blev svensk lag 2020. Vi förväntar oss att minst 2 representanter från varje förening, men gärna att fler deltar på förenings- och utbildningsträffen. Föreningar som deltar med minst 2 representanter kommer att erhålla 2 000 kronor/förening i bidrag.

För mer information: Trafik, ungdoms- och fritidsenheten, Carina Flat tfn 0248-70 226.

Inbjudan Pdf, 274.2 kB, öppnas i nytt fönster. som pdf-fil.

Välkomna!