Förenings-/aktivitetsdag 2023-04-24

Till medverkande föreningar

Fyll i formulär och skicka in den senast den 20/2 2023.

Försök och beskriv aktiviteten, så eleverna vet vad de kan förvänta sig av aktiviteten, när de ska välja.
För frågor/funderingar kontakta; Trafik, ungdoms- och fritidsenheten, Carina Flat tfn 0248-70 226. Skickas in senast 20/2 2023.