Bygdepeng – ansökningar och utdelning 2022

2022 kom det in 14 ansökningar om totalt 523 500 kronor. Det finns 227 750 kronor att dela ut.

Beslut om utdelning togs i samhällsutvecklingsutskottet den 19/4.

Tabell för ansökan om bygdepeng 2022

Sökande

Projekt

Ansökt

Beviljat

Stiftelsen Furudals Bruks Kulturhus

Entré brudkammare

23 000

20 000

Stiftelsen Furudals Bruks Kulturhus

Huvudentré stallet

14 000


Oregruppen

Centrumutveckling under hela året

38 000


Oregruppen

Informationstavla med karta

24 000

24 000

Furudals föräldraförening

Profil "Natur och äventyr"

30 000


Håvens bygdegårdsförening

Upprustning av el- och jordfelsbrytare

50 000

40 000

Håvens bygdegårdsförening

Inre renovering av bygdegården

25 000


Håvens bygdegårdsförening

Inköp trädgårdsutrustning

25 000


Dalfors bygdegårdsförening

Upprustning övervåningen bystugan

70 000

50 000

Sunnanheds bygdegårdsförening

Fläktsystem bagarstuga/källare

20 000

20 000

Sunnanheds bygdegårdsförening

Rörmokerijobb bygdegård

20 000


Furudals bruks golfklubb

Inköp golfsimulator

49 500


IFK Ore

Bildskärm/klocka

100 000

73 750

IFK Ore

Ljusanläggningsmaterial

35 000


Totalsumma


523 500

227 750