Rättviks kommun
Rättviks kommun

Bygdepeng – ansökningar och utdelning 2021

2021 kom det in 20 ansökningar om totalt 1 123 200 kronor. Det finns 152 024 kronor att dela ut.

Beslut om utdelning beräknas att tas i samhällsutvecklingsutskottet den 20/4.

Tabell för ansökan om bygdepeng 2021

Sökande

Projekt

Ansökt

Beviljat

Stiftelsen Furudals Bruks Kulturhus

Entré brudkammare

23 000


Stiftelsen Furudals Bruks Kulturhus

Entré stallet

14 000


Oregruppen

Gemenskap och integration i Ore

60 000


Oregruppen

Rörliga bilder

10 000


Oregruppen

Centrumutveckling vinter forts.

30 000

22 000

Håvens bygdegårdsförening

Upprustning av el- och jordfelsbrytare

50 000


Håvens bygdegårdsförening

Inre renovering av bygdegården

25 000


Håvens bygdegårdsförening

Yttre underhåll av bygdegården

25 000

5 024

Dalfors bygdegårdsförening

Installation av bergvärme

100 000

80 000

Sunnanheds bygdegårdsförening

Köp av rullstolshiss

63 900


Sunnanheds bygdegårdsförening

Takbyte på bygdegård

102 000


Furudals bruks golfklubb

Frisbee- och fotbollsgolf

67 500


Östanviks bygdegårdsförening

Nya trappor till bygdegård och bagarstuga

5 000

5 000

Oreparkens ideella förening

Byte av belysningsstolpar/armaturer

120 000


Oreparkens ideella förening

Installation av bredband

25 500

20 000

Oreparkens ideella förening

Byte av vitvaror

30 300


Oreparkens ideella förening

Nybyggnad diskrum

100 000


IFK Ore

Multiarena

200 000


IFK Ore

Förnyelse av gym

50 000


Ore hembygdsförening

Digitalisering

22 000

20 000

Totalsumma


1 123 200