Rättviks kommun
Rättviks kommun

Bygdepeng – ansökningar och utdelning 2020

2020 kom det in 19 ansökningar om totalt 1 483 992 kronor. Det finns 223 413 kronor att dela ut.

Tabell för ansökan om bygdepeng 2020

Sökande

Projekt

Ansökt

Beviljat

Oregruppen

Digital information i Ore

77 000

0

Oregruppen

Centrumutveckling vintertid Furudal

21 000

21 000

Ore fiskevårdsområdesförening

Tillgänglighetsförbättringar

90 000

50 000

SvenskNorskt Kulturcenter

Exteriörupprustning inför 75-års jubileum

17 656

0

Stiftelsen Furudals Bruks Kulturhus

Exteriörupprustning inför 75-års jubileum

19 786

0

Ore Båtklubb

Renovering av fem stycken båtbryggor

55 000

50 000

Furudals Bruks golfklubb

Frisbee-golf

45 000

0

Furudals Bruks golfklubb

Marknadsföring av Frisbee-golf

31 000

0

IFK Ore

Utveckla befintlig atletbana vid Hockeycenter

100 000

47 413

IFK Ore

Pistmaskin

85 000

0

IFK Ore

Kalkpark till elljusspår Furudals skidcenter

241 400

0

Östanviks bygdegårdsförening

Nya flytbryggor

35000

35 000

Oreparken ideell förening

Ombyggnad för diskrum

141 150

0

Dalfors bygdegårdsförening

Renovering av bystugans övervåning

100 000

0

Dalfors bygdegårdsförening

Byte av värmekälla

100 000

0

Ore Hembygdsförening

Fiberanslutning

25 000

0

Ore Hembygdsförening

Sadeltak, trallgolv, anläggning av ramp

50 000

0

Håvens bygdegårdsförening

Eldragningar, Förbränningstoalett, takrasskydd, Målningsarbete, Byplats, flaggstång, julbelysning, dekoration runt flaggstång, fundament

100 000

20 000

Keep Swinging

Musikmuseum, musiklektioner

100 000

0

Sunnanheds bygdegårdsförening

Rullstolsramp, reparera trappa, Ny toadörr, Ny utebelysning, Ny vattenpump och kranar

50 000

0

Totalsumma1 483 992


223 413