Rättviks kommun
Rättviks kommun

Bygdepeng – ansökningar och utdelning

2017 kom det in 13 ansökningar om totalt 710 500 kronor. Det finns 221 000 kronor att dela ut.

Tabell för ansökan och utdelning bygdepeng 2017‌

Förening

Projekt

Ansökan

Beviljat

Ore hembygdsförening

Byte av taktegel till betongpannor,
byte av takpapp och läkt,
byte av hängrännor och stuprör.

100 000

0

Näsets bystugeförening

Upprustning av fönstren vid bystugan

12 500

12 500

Svensk/Norsk kulturcenter

Hörselslinga med förstärkare

10 000

0

Svensk/Norsk kulturcenter

Ombyggnad av gamla kontors- och förrådsutrymmen

55 000

0

Oregruppen ideell förening

Utveckling av nya besöksmål

58 000

58 000

Oregruppen ideell förening

Besöksdator till Furudals turistbyrå

8 000

8 000

Oregruppen ideell förening

Marknadsföring till spelmansstämman i Furudals bruk

12 000

12 000

Oregruppen ideell förening

Sommarjobb för ungdomar inom besöksnäringen

42 000

42 000

Östanvik bygdegårdsförening

Upprustning och reparation av bagarstugan

22 000

 0

Hästfolk i Furudal

Belysning vid ridbanan i Furudal

31 000

0

Hästfolk i Furudal

Uppförande av modulstall vid ridbanan i Furudal

160 000

0

Dalfors bygdegårdsförening

Utbyte av värmekälla, uppfräschning av badplats

100 000

0

Furudals bruks golfklubb

Dikesrensning, slyröjning, dränering

100 000

0

Summa:


710 500