Kommunfullmäktige 8 december 2022

On demand-sändning – sändning i efterhand.

  Utdelning av kulturpris
  Utdelning av hållbarhetspris
  Årets medarbetare

  Mötet öppnas
  Allmänhetens frågestund

  Ärenden:

  Informationsärenden

 1. Information från kommunfullmäktiges- och kommunstyrelsens presidier samt kommunrevisionen 2022, KLK 2022/86 89
 2. Beslutsärenden

 3. VA-taxa 2023, KLK 2022/613 356
 4. Avfallstaxa 2023, KLK 2022/615 356
 5. Borgenstak 2023, KLK 2022/679 045
 6. Investeringsbudget ram 2023–2025, KLK 2022/575
 7. Sotningsverksamheten - ändrat ansvarsförhållande vid ansökan om att låta annan utföra rengöring, KLK 2022/677
 8. Kostpolicy - Rättviks kommun, KLK 2022/52 710
 9. Revidering av taxor och avgifter inom vård och omsorg inför 2023, KLK 2022/611 206
 10. Arvodesreglemente 2023–2026, KLK 2022/697
 11. Reglemente Kommunstyrelsen, KLK 2022/696
 12. Avsägelser och nyval

 13. Val av kommunstyrelsen - 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/742 11
 14. Val av miljö- och byggnadsnämnd - 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/743 11
 15. Val av valnämnd - 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/744 11
 16. Val av revisorer för granskning av den verksamhet som bedrivs av kommunens styrelser, nämnder, fullmäktige och dyl - 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/745 11
 17. Val av överförmyndare och överförmyndarersättare 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/746 11
 18. Val av styrelse Rättviks Kommunhus AB 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/747 11
 19. Val av styrelse Rättviks Fastigheter AB 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/748 11
 20. Val av styrelse Rättvik Vatten och Avfall AB 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/749 11
 21. Val av styrelse Rättviks Skoljordbruk AB 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/750 11
 22. Val av ledamöter i styrelsen Dala Vatten och Avfall AB 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/751 11
 23. Val av ombud vid stämmor eller möten där kommunen är ägare, delägare eller medlem 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/752 11
 24. Val av ledamot och ersättare - Dalarnas Kommunförbund 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/753 11
 25. Val av ledamot och ersättare - Utveckling i Dalarna Holding AB. 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/754 11
 26. Val av ledamot och ersättare - Nedansiljans samordningsförbund 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/755 11
 27. Val av ledamöter och ersättare i VIA-nämnden 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/756 11
 28. Val av Krisledningsnämnd 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/757 11
 29. Val av ledamot och ersättare i Hjälpmedelsnämnden 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/758 11
 30. Val av Individnämnd 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/759 11
 31. Val av ledamot och ersättare till Språktolknämnden 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/760 11
 32. Val av ledamöter och ersättare - Stiftelsen Danielsgården 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/761 11
 33. Val av ledamöter och ersättare - Frankzonska stiftelsen 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/762 11
 34. Val av gode män till lantmäteriförrättningar, med kännedom om tätortsförhållanden 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/763 11
 35. Val av gode män till lantmäteriförrättningar med kännedom om skogs- och jordbruksförhållanden 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/765 11
 36. Val av ledamot och ersättare - Stiftelsen Gustaf Wasa 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/766 11
 37. Val av huvudmän till Leksands Sparbank 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/767 11
 38. Val av ledamöter- Stiftelsen Rättviks Naturvårdsfond 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/768 11
 39. Ordning för inkallande av ersättare 2023-01-01–2026-12-31, KLK 2022/769 11
 40. Sammanträdet avslutas