Kommunfullmäktige 29 september 2022

On demand-sändning – sändning i efterhand.

  Mötet öppnas
  Allmänhetens frågestund

  Ärenden:

  Informationsärenden

 1. Information från kommunfullmäktiges- och kommunstyrelsens presidier samt kommunrevisionen 2022, KLK 2022/86 89
 2. Beslutsärenden

 3. Revisionsgranskning av tillgänglighet, service och bemötande, KLK 2022/154 007
 4. Årsredovisning samt revisionsberättelse och revisionsrapport för Nedansiljans samordningsförbund 2021, KLK 2022/334 00
 5. Utökning av verksamhetsområde Dalfors, KLK 2022/322 34
 6. Beslutsunderlag Tilläggsavtal med bilagor mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende kollektivtrafik, KLK 2022/455 00
 7. Årsredovisning 2020 och 2021 Rättviks Naturvårdsfond, KLK 2022/403 43
 8. Motion om inventering av ödehus i Rättviks kommun, KLK 2022/109 009
 9. Patientavgift i Dalarna, KLK 2022/523 00
 10. Regionalt HVB-hem, KLK 2022/431 00
 11. Ej verkställda beslut socialförvaltningen 2022, KLK 2022/55 750
 12. Sammanträdet avslutas