Kommunfullmäktige 2 september 2021

On demand-sändning – sändning i efterhand.

  Mötet öppnas

  Allmänhetens frågestund utgår på grund av pågående coronapandemi.

  Ärenden:

  Informationsärenden

 1. Information från kommunrevisionen samt kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium 2021, KLK 2021/91
 2. Beslutsärenden

 3. Medborgarförslag om att praktiskt främja idrottsturismen, folkhälsan och ungdomars fritid i Rättvik, KLK 2020/153 82
 4. Motion från Miljöpartiet det gröna genom Carola von Walter om att utveckla arbetet med förändringsprojekt i Rättviks kommun, KLK 2017/705 009
 5. Överlåtelse av aktier och finansiell omstrukturering, KLK 2021/405
 6. Ombudgeteringar i budget för 2021, KLK 2021/408
 7. Årsredovisning med tillhörande rapporter Nedansiljans samordningsförbund, verksamhetsåret 2020, KLK 2021/278
 8. Utökning av verksamhetsområde Söderås, KLK 2021/304 36
 9. Reglemente internkontroll, KLK 2021/396 003
 10. Avsägelser och nyval

 11. Val av ersättare i individnämnden efter Anders Hansson (M), KLK 2021/376 11
 12. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Anders Hansson (M), KLK 2021/376 11
 13. Sammanträdet avslutas