Kommunfullmäktige 17 december 2020

On demand-sändning – sändning i efterhand.

  Mötet öppnas

  Årets hållbarhetspristagare
  Årets kulturpristagare
  Årets medarbetare

  Allmänhetens frågestund utgår på grund av pågående coronapandemi.

  Ärenden:

  Informationsärenden

 1. Information från kommunrevisionen samt kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium 2020, 2020/122
 2. Beslutsärenden

 3. Förslag till VA-taxa 2021, Rättvik Vatten och Avfall AB, 2020/751
 4. Förslag till Avfallstaxa 2021, Rättvik Vatten och Avfall AB, 2020/747
 5. Taxa offentlig plats, 2020/817
 6. Taxa för sotning, 2020/729
 7. Investeringsbudget ram 2021-2023, 2020/832
 8. Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg, 2020/768
 9. Verksamhetsområde Fyrklövern, Rättvik Vatten och Avfall, 2020/752
 10. Årsredovisning 2019 Hjälpmedelsnämnden i Dalarna, 2020/635
 11. Länsövergripande skolskjutsreglemente, 2020/834
 12. Skolskjutsreglemente Rättviks kommun, 2020/501
 13. Motion angående oppositionsråd, 2020/805
 14. Avsägelser och nyval

 15. Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige - Jan Dahlquist (S), 2020/806
 16. Avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen - Jan Dahlquist (S), 2020/806
 17. Avsägelse som ledamot i krisledningsnämnden - Jan Dahlquist (S), 2020/806
 18. Avsägelse som ledamot i Rättviks kommun kommunhus AB - Jan Dahlquist (S), 2020/806
 19. Avsägelse som ledamot i Rättviks skoljordbruk AB - Jan Dahlquist (S), 2020/806
 20. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Tommy Ulmnäs (SD), 2020/214
  Struken och SD återkommer.
 21. Val av ny ledamot i Dala Vatten och Avfall AB samt val av ny ledamot och ordförande i Rättvik Vatten och Avfall efter Örjan Furn (M), 2020/754
 22. Avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen - Peter Rousu (S), 2020/934
 23. Avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen - Anette Gobén (KD), 2020/935
 24. Avsägelse som ordförande i RKAB - Ulrica Momqvist (C), 2020/942
 25. Sammanträdet avslutas