Rättviks kommun
Rättviks kommun

Kommunfullmäktige 7 november 2019

On demand-sändning – sändning i efterhand

Mötet öppnas och allmänhetens frågestundöppnas i nytt fönster

Ärenden:

1. Information från kommunrevisionen samt kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium 2019öppnas i nytt fönster 2019/277 00

2. Medborgarförslag angående att kommunen erbjuder hembesök till alla invånare över 75 åröppnas i nytt fönster 2018/872 773

3. Delårsbokslut 2019öppnas i nytt fönster 2019/615 042

4. Återställande av underskott 2019/732 04

5. Borgenstak för bolagen 2020öppnas i nytt fönster 2019/731 04 (föredrag av ärende 5–6)
6. Lösen av lån i Rättviks Energi AB inför försäljningen av fjärrvärmeverksamheten i bolagetöppnas i nytt fönster 2019/742 04

7. Kommunalskatt år 2020öppnas i nytt fönster 2019/670 04 (föredrag av ärende 7–11)
8. Borgensavgift under 2020öppnas i nytt fönster 2019/671 04
9. Övergripande mål 2020–2022 för att nå vision 2030 samt strategiska mål 2020öppnas i nytt fönster 2019/674
10. Förslag till förvaltningsramar 2020–2022öppnas i nytt fönster 2019/672
11. Förslag till resultatbudget 2020–2022öppnas i nytt fönster 2019/673

12. Fjärrvärmeförsäljningöppnas i nytt fönster - (övriga bilagor finns tillgängliga på kanslienheten) 2019/245 37

13. Avfallstaxa 2020öppnas i nytt fönster 2019/702 406

14. VA-taxa 2020öppnas i nytt fönster 2019/703 406

15. Taxa livsmedelslagenöppnas i nytt fönster 2019/705 406

16. Taxa miljöbalkenöppnas i nytt fönster 2019/706 406

17. Taxa för bygglovöppnas i nytt fönster 2019/707 406

18. Taxa serveringstillståndöppnas i nytt fönster 2019/708 406

19. Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorgöppnas i nytt fönster 2019/654 750

20. Verksamhetsberättelse och årsredovisning kommunalförbundet Region Dalarna 2018öppnas i nytt fönster 2019/505 000

21. Fördjupad samverkan med Leksands kommunöppnas i nytt fönster 2019/578 106

22. Ej verkställda beslut kvartal 2 2019öppnas i nytt fönster 2019/581

23. Val av revisor efter Hans Jonsson (C)öppnas i nytt fönster 2019/599 11

24. Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Felicia Hafström, Alexander Kareliusöppnas i nytt fönster 2019/761 11

25. Avsägelse av plats i kommunfullmäktige - Elisabeth Nilsson (SD)öppnas i nytt fönster 2019/640 11

26. Avsägelse av plats i Kommunfullmäktige - Oscar Sultan (SD)öppnas i nytt fönster 2019/641 11

27. Avsägelse, Lena Johansson (KD)öppnas i nytt fönster 2019/734 11

28. Avsägelse av uppdrag i RVAB, Kristin Junell (C)öppnas i nytt fönster 2019/771 11

29. Inlämnat medborgarförslag angående nyttjande av pensionärer till olika uppdrag inom kommunal verksamhetöppnas i nytt fönster 2019/629 001

30. Inlämnad motion angående kameraövervakning vid Resecentrum och fontäntorgetöppnas i nytt fönster 2019/688 009

31. Inlämnad motion angående park och mötesplats vid Folkmusikens husöppnas i nytt fönster 2019/689 009

32. Inlämnad motion angående åtgärd vid Enån och Karlsvikstrandenöppnas i nytt fönster 2019/690 009

33. Inlämnad motion angående hinderbana vid Siljanöppnas i nytt fönster 2019/691 009

34. Inlämnad motion angående reparationsfond för Långbrygganöppnas i nytt fönster 2019/692 009

35. Inlämnad motion om Isbergetöppnas i nytt fönster 2019/769 009

36. Inlämnad motion om kommunens IT-funktionöppnas i nytt fönster 2019/768 009

37. Inlämnad motion om kommunens personal och lönekontoröppnas i nytt fönster 2019/767 009

38. Inlämnad motion om nybyggnation av förskola i Sätraöppnas i nytt fönster 2019/766 009

39. Inlämnad motion om gratis vaccinering för kommunens vårdpersonalöppnas i nytt fönster 2019/765 009

40. Inlämnad motion om vattenfontän i Siljanöppnas i nytt fönster 2019/764 009

41. Extra - Avsägelse, Annelie Steger Engholm (M)öppnas i nytt fönster

Sammanträdet avslutasöppnas i nytt fönster