Kommunfullmäktige 5 december 2019

On demand-sändning – sändning i efterhand

Utdelning av kulturpris. Årets medarbetare. Trotjänare uppmärksammas. Mötet öppnas. Allmänhetens frågestund. Öppnas i nytt fönster.

Ärenden:

1. Information från kommunrevisionen samt kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium 2019 Öppnas i nytt fönster. 2019/277 00

2. Information om sammanträdesdagar 2020 Öppnas i nytt fönster. 2019/884 006

3. Information – Verksamhetsplan överförmyndare i samverkan 2020 Öppnas i nytt fönster. 2019/783 191

4. Försäljning av vindkraft Öppnas i nytt fönster. 2019/772

5. Motion om att anordna tågstopp i Vikarbyn Öppnas i nytt fönster. 2019/194 532

6. Motion om att bygga en ny brobana vid Stråbodarna Öppnas i nytt fönster. 2019/188 311

7. Motion om att bebygga Persborgsområdet Öppnas i nytt fönster. 2019/192 22

8. Motion om att möjliggöra byggnation i Ickviken samt Lillön Öppnas i nytt fönster. 2019/187 22

9. Motion om att snygga upp i Vikarbystrand, Sågenområdet Öppnas i nytt fönster. 2019/186 26

10. Motion om att återskapa distriktssköterskan i Furudal Öppnas i nytt fönster. 2019/190 77

11. Motion om att återinföra en folkhälsostrateg Öppnas i nytt fönster. 2019/189 008

12. Motion om infartsskyltningen i Rättviks kommun Öppnas i nytt fönster. 2019/193 000

13. Motion om att verka för ett öppet landskap i Bodabygden Öppnas i nytt fönster. 2019/191 26

14. Motion angående fritidsverksamhet för skolungdomar Öppnas i nytt fönster. 2019/364 626

15. Motion om rutiner vid motionsinlämning Öppnas i nytt fönster. 2019/372 009

16. Motion angående att förändra den politiska organisationen Öppnas i nytt fönster. 2018/787 001

17. Ansökan om medlemskap i GYSAM Öppnas i nytt fönster. 2019/723 612

18. Förslag till höjd elevavgift för elever på Musikskolan i Rättvik Öppnas i nytt fönster. 2019/747 613

19. Investeringsbudget ram 2020–2022 Öppnas i nytt fönster. 2019/675

20. Redovisning 2019 av ej färdigbehandlade motioner Öppnas i nytt fönster. 2019/311 009

21. Redovisning 2019 av ej färdigbehandlade medborgarförslag Öppnas i nytt fönster. 2019/310 00

22. Val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter Annelie Steger Engholm (M) Öppnas i nytt fönster. 2019/777 11

23. Val av ny ledamot i RVAB efter Kristin Junell (C) Öppnas i nytt fönster. 2019/771 11

24. Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Felicia Hafström Tidén (SD) Öppnas i nytt fönster. 2019/761 11

25. Val av vice ordförande och revisorer till RVAB och REAB efter Hans Jonsson (C) Öppnas i nytt fönster. 2019/599 11

26. Inlämnad motion om att möjliggöra hågkomstresor till förintelsens minnesplatser Öppnas i nytt fönster. 2019/847 009

27. Inlämnat medborgarförslag om att ta bort sly vid idrottsplanen samt längs stranden Öppnas i nytt fönster. 2019/872 338

28. Inlämnat medborgarförslag om snygga lyktstolpar på rondellerna Öppnas i nytt fönster. 2019/873 317

29. Inlämnat medborgarförslag om papperskorgar för hundbajspåsar i Västberg Öppnas i nytt fönster. 2019/874 00

30. Extra ärende: Avsägelse från Amir Teame (KD) som ersättare i kommunfullmäktige Öppnas i nytt fönster.

Sammanträdet avslutas Öppnas i nytt fönster.