Kommunfullmäktige 29 augusti 2019

On demand-sändning – sändning i efterhand

Mötet öppnas och allmänhetens frågestund Öppnas i nytt fönster.

Ärenden:

1. Information från kommunrevisionen samt kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium 2019 Öppnas i nytt fönster.

2. Motion angående möjligheten för Rättviks kommun att starta en kockutbildning Öppnas i nytt fönster. 2018/70 612

3. Interpellation angående Socialförvaltningens ekonomi Öppnas i nytt fönster. 2019/424 009

4. Rättvik Arena AB / Multihall / Multiarena Öppnas i nytt fönster. 2018/726 81

5. Fördjupad samverkan med Leksands kommun 2019/578 106
(Utgår eftersom Leksands kommun behöver mer tid.)

6. Förslag till Regler och taxa – förskola, pedagogisk omsorg, allmän förskola och fritidshem Öppnas i nytt fönster. 2019/389 71

7. Årsredovisning och revisionsberättelse Nedansiljans samordningsförbund 2018 Öppnas i nytt fönster. 2019/318 00

8. Ej verkställda beslut första kvartalet 2019 socialförvaltningen Öppnas i nytt fönster. 2019/315 700

9. Val av 7 nämndemän Öppnas i nytt fönster. 2019/536

10. Avsägelse av uppdrag - Hans Jonsson (C) Öppnas i nytt fönster. 2019/599 11

11. Inlämnad motion om att flytta Nyhedsskolan till Hedslunds IP Öppnas i nytt fönster. 2019/462 009

12. Inlämnad motion om att Rättviks kommun ska införa möjlighet att erbjuda lärarbostad Öppnas i nytt fönster. 2019/610 60

13. Inlämnat medborgarförslag gällande rastplats, parkering nedanför missionshuset i Söderås Öppnas i nytt fönster. 2019/437 315

14. Inlämnat medborgarförslag om inhägnad mötesplats för hundar och hundägare i nära anslutning till hundbad Öppnas i nytt fönster. 2019/512 81

Sammanträdet avslutas Öppnas i nytt fönster.