Kommunfullmäktige 21 februari 2019

On demand-sändning – sändning i efterhand

Mötet öppnas och allmänhetens frågestund Öppnas i nytt fönster.

Ärenden:

1. Information från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens presidium Öppnas i nytt fönster.

2. Interpellation angående arvodesreglemente Öppnas i nytt fönster. 2018/1047 024

3. Interpellation till kommunalrådet Annette Riesbeck om biblioteksfilialerna Öppnas i nytt fönster. 2019/84 009

4. Avsägelse av alla politiska uppdrag i Rättviks kommun - Katarina Lindberg-Hemmilä Öppnas i nytt fönster. 2019/64 11

5. Fyllnadsval (C) nämndeman Öppnas i nytt fönster. 2018/185 11

6. Val av revisor (C) vakan Öppnas i nytt fönster.t 2019/94 11

7. Val av revisorer RKAB Öppnas i nytt fönster. 2019/104 11

8. Val av revisorer RFAB Öppnas i nytt fönster. 2019/95 11

9. Val av revisorer RVAB Öppnas i nytt fönster. 2019/96 11

10. Val av revisorer REAB Öppnas i nytt fönster. 2019/97 11

11. Val av revisorer RSJAB Öppnas i nytt fönster. 2019/98 11

11B. Val av lekmannarevisorer till Dala Vatten och Avfall AB Öppnas i nytt fönster.

12. Val av ersättare i Nedansiljans samordningsförbund Öppnas i nytt fönster. 2018/985 11

13. Val av ersättare Stiftelsen Danielsgården Öppnas i nytt fönster. 2018/990 11

14. Val av revisorer Stiftelsen Rättviks Naturvårdsfond Öppnas i nytt fönster. 2019/99 11

15. Medborgarförslag angående kommunalt ägande av ett hus där Hem­tjänsten, LSS, AA, Brottsofferjouren och Handikappens hus kan inrymmas Öppnas i nytt fönster. 2018/1031 75

16. Medborgarförslag angående nedsatt pris på vaccinationer för vårdpersonal Öppnas i nytt fönster. 2019/16 77

17. Medborgarförslag angående belysning vid återvinningscentralen bakom Coop Öppnas i nytt fönster. 2019/17 317

Sammanträdet avslutas Öppnas i nytt fönster.