Kommunfullmäktige 11 april 2019

On demand-sändning – sändning i efterhand

Mötet öppnas och allmänhetens frågestund Öppnas i nytt fönster.

Ärenden:

1. Information från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens presidium 2019 Öppnas i nytt fönster. 2019/277 00

2. Information om LUPP-undersökningen Öppnas i nytt fönster. 2019/283 151

3. Kommunalt partistöd 2019 Öppnas i nytt fönster. 2019/242 104

4. Motion angående att successivt utveckla musikskolan till kulturskola när ekonomin tillåter Öppnas i nytt fönster. 2018/788 613

5. Fyllnadsval (C) nämndeman Öppnas i nytt fönster. 2018/185 11

6. Avsägelse, Lars-Erik Kalles (S) Öppnas i nytt fönster. 2019/240 11

7. Inlämnad motion om att införa tillståndsplikt för tiggeri enligt Eskilstunamodellen Öppnas i nytt fönster. 2019/195 00

8. Inlämnad motion om att anordna tågstopp i Vikarbyn Öppnas i nytt fönster. 2019/194 532

9. Inlämnad motion om infartsskyltningen i Rättviks kommun Öppnas i nytt fönster. 2019/193 000

10. Inlämnad motion om att bebygga Persborgsområdet Öppnas i nytt fönster. 2019/192 22

11. Inlämnad motion om att verka för ett öppet landskap i Bodabygden Öppnas i nytt fönster. 2019/191 26

12. Inlämnad motion om att återskapa distriktssköterskan i Furudal Öppnas i nytt fönster. 2019/190 77

13. Inlämnad motion om att återinföra en folkhälsostrateg Öppnas i nytt fönster. 2019/189 008

14. Inlämnad motion om att bygga en ny brobana vid Stråbodarna Öppnas i nytt fönster. 2019/188 311

15. Inlämnad motion om att möjliggöra byggnation i Ickviken samt Lillön Öppnas i nytt fönster. 2019/187 22

16. Inlämnad motion om att snygga upp i Vikarbystrand, Sågenområdet Öppnas i nytt fönster. 2019/186 26

Tillägg 1. Medborgarförslag om att öka säkerheten längs Centralgatan mellan Knisgatan, Enåbadsvägen och Kvarngatan Öppnas i nytt fönster.

Tillägg 2. Avsägelse, Jan Markusson (SD) Öppnas i nytt fönster.

17. Genomgång av kommunfullmäktiges arbetsordning och mötesteknik Öppnas i nytt fönster. 2018/924 003

Sammanträdet avslutas Öppnas i nytt fönster.