Kommunfullmäktige den 24 maj 2018

On demand-sändning – sändning i efterhand


Allmänhetens frågestund

Ärenden

 1. Information - Från kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier 2018. Öppnas i nytt fönster. 2018/262 042
 2. Årsredovisning 2017 Rättviks kommun. Öppnas i nytt fönster. 2018/262 042
 3. Översyn - aktiekapital i bolagskoncernen RKAB. Öppnas i nytt fönster. 2018/269 04
 4. Bolagsordning Rättvik Vatten och Avfall AB, revidering. Öppnas i nytt fönster. 2018/282
 5. Bolagsordning Rättvik Energi AB, revidering. Öppnas i nytt fönster. 2018/281
 6. Bolagsordning Rättvik Skoljordbruk AB, revidering. Öppnas i nytt fönster. 2018/345 107
 7. Ägardirektiv Rättvik Energi. Öppnas i nytt fönster. 2018/354 003
 8. Ägardirektiv Rättvik Vatten och Avfall. Öppnas i nytt fönster. 2018/355 003
 9. Redovisning av ej färdigbehandlade medborgarförslag 2018. Öppnas i nytt fönster. 2018/359 009
 10. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner 2018. Öppnas i nytt fönster. 2018/360 009
 11. Enkel fråga till kommunalrådet om biblioteksfilialerna. Öppnas i nytt fönster. 2018/446 009
 12. Interpellation till kommunalrådet angående bredband - mål och strategi. Öppnas i nytt fönster. 2018/448 009
 13. Interpellation till kommunalrådet angående Siljans camping och området mellan Öppnas i nytt fönster.
  Långbryggan och gränsen mot campingområdet. Öppnas i nytt fönster. 2018/445 009
 14. Interpellation till samhällsbyggnadsutskottets ordförande gällande Sjöbodarna. Öppnas i nytt fönster. 2018/452 009
 15. Val av revisor till naturvårdsfonden efter Torsten Hedlund (S). Öppnas i nytt fönster. 2018/320 11
 16. Inlämnat medborgarförslag om nygammal juldekoration över Storgatan. Öppnas i nytt fönster. 2017/936 866
 17. Inlämnad motion till kommunfullmäktige gällande utveckling av det politiska arbete. Öppnas i nytt fönster. 2018/459 001

Mötets avslutande. Öppnas i nytt fönster.

Information

Sammanträden

Kontakt

Informationsansvarig
Ulf Israelsson 
0248-70 136