Rättviks kommun

Protokoll 2018

Bildningsutskottet (bu)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-01-17.pdf 989.5 kB 2018-02-22 21.04
2018-03-14.pdf 1 MB 2018-03-27 15.16

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-02-07.pdf 137.8 kB 2018-03-28 15.49

Finansutskottet (fu)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 2018-01-18.pdföppnas i nytt fönster, 769.4 kB
PDF 2018-03-27.pdföppnas i nytt fönster, 892.1 kB

Folkhälsorådet (fhr)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Gemensam nämnd inom socialnämnden (gnsoc)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen (gnvux)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kommunfullmäktige (kf)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-02-22.pdf 1.8 MB 2018-02-28 15.51

Rättviks tillgänglighetsråd (ktr)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kommunala pensionärsrådet (kpr)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kommunstyrelsen (ks)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 2018-01-30.pdföppnas i nytt fönster, 3.1 MB
PDF 2018-02-27.pdföppnas i nytt fönster, 1.3 MB
PDF 2018-03-27.pdföppnas i nytt fönster, 1.5 MB
PDF 2018-04-10.pdföppnas i nytt fönster, 458 kB

Kommunstyrelsens allmänna utskott (ksau)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-01-16.pdf 1 MB 2018-01-22 14.19
2018-01-16 paragraf 4, omedelbart justerad.pdf 243.4 kB 2018-01-22 14.20
2018-02-13.pdf 814.2 kB 2018-02-26 14.27
2018-03-13.pdf 943.3 kB 2018-03-20 09.54
2018-04-10.pdf 1.2 MB 2018-04-25 10.28

Miljö- och byggnadsnämnden (mob)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-01-24.pdf 524.3 kB 2018-02-14 15.27
2018-03-21.pdf 561.3 kB 2018-04-04 11.14

Personalutskottet (pu)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-02-15.pdf 890.1 kB 2018-02-27 11.09

Rådet för ungdomsfrågor (ruf)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-02-14.pdf 820.2 kB 2018-03-19 15.46

Samhällsbyggnadsutskottet (sbu)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-01-17.pdf 865.7 kB 2018-01-30 13.12
2018-02-14.pdf 666.7 kB 2018-02-26 08.28
2018-03-14.pdf 631.6 kB 2018-03-22 08.57
2018-04-11.pdf 567.5 kB 2018-04-24 08.39

Socialutskottet (su)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Valnämnden (vn)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Valnämnd 2018-04-16.pdf 1.8 MB 2018-04-20 15.27

Kontakt

Kanslienheten

0248-70 111, 70 113, 70 184
fax 0248-70 150
rattvik@rattvik.se

Nämndsekreterare miljö- och byggnadsnämnden
0248-70 174
miljo.bygg@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättvik kommun
795 80 Rättvik