Rättviks kommun

Protokoll 2018

Bildningsutskottet (bu)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Finansutskottet (fu)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 2018-01-18.pdföppnas i nytt fönster, 769.4 kB

Folkhälsorådet (fhr)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Gemensam nämnd inom socialnämnden (gnsoc)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen (gnvux)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kommunfullmäktige (kf)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Rättviks tillgänglighetsråd (ktr)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kommunala pensionärsrådet (kpr)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kommunstyrelsen (ks)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 2018-01-30.pdföppnas i nytt fönster, 3.1 MB

Kommunstyrelsens allmänna utskott (ksau)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-01-16.pdf 1 MB 2018-01-22 14.19
2018-01-16 paragraf 4, omedelbart justerad.pdf 243.4 kB 2018-01-22 14.20

Miljö- och byggnadsnämnden (mob)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-01-24.pdf 524.3 kB 2018-02-14 15.27

Personalutskottet (pu)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Rådet för ungdomsfrågor (ruf)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Samhällsbyggnadsutskottet (sbu)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-01-17.pdf 865.7 kB 2018-01-30 13.12

Socialutskottet (su)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Valnämnden (vn)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Kanslienheten

0248-70 111, 70 113, 70 184
fax 0248-70 150
rattvik@rattvik.se

Nämndsekreterare miljö- och byggnadsnämnden
0248-70 174
miljo.bygg@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättvik kommun
795 80 Rättvik