Rättviks kommun
Rättviks kommun

Protokoll 2017

Bildningsutskottet (bu)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-01-25.pdf 1.3 MB 2017-02-07 10.23
2017-03-22.pdf 736.5 kB 2017-04-05 08.11
2017-05-03.pdf 1.1 MB 2017-09-20 15.16
2017-05-31.pdf 900.5 kB 2017-09-20 15.16
2017-09-06.pdf 727.5 kB 2017-09-20 15.16
2017-10-04.pdf 937 kB 2017-11-07 08.39
2017-11-08.pdf 998.7 kB 2017-11-21 08.59

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-02-15.pdf 45.9 kB 2017-03-30 13.00
2017-04-19.pdf 182.9 kB 2017-07-05 10.54
2017-09-06.pdf 131.8 kB 2017-09-13 13.00
2017-11-22.pdf 147.8 kB 2018-03-21 16.19

Finansutskottet (fu)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 2017-01-03.pdföppnas i nytt fönster, 940.3 kB
PDF 2017-04-03.pdföppnas i nytt fönster, 428.6 kB
PDF 2017-06-08.pdföppnas i nytt fönster, 1.2 MB
PDF 2017-09-21.pdföppnas i nytt fönster, 988.8 kB
PDF 2017-10-05.pdföppnas i nytt fönster, 1.2 MB
PDF 2017-11-08.pdföppnas i nytt fönster, 391.5 kB

Folkhälsorådet (fhr)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-02-07.pdf 68.7 kB 2017-02-27 14.25
2017-03-28.pdf 68.4 kB 2017-04-05 15.43
2017-05-16.pdf 62.8 kB 2017-06-08 10.41
2017-09-21 och 2017-10-24.pdf 128.5 kB 2018-01-02 08.38

Gemensam nämnd inom socialnämnden (gnsoc)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-02-17.pdf 1 MB 2017-03-06 11.16

Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen (gnvux)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kommunfullmäktige (kf)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-02-09.pdf 783.8 kB 2017-02-17 14.01
2017-04-27.pdf 2.8 MB 2017-05-11 09.33
2017-06-08.pdf 1.7 MB 2017-06-20 08.27
2017-08-22.pdf 341.7 kB 2017-08-23 13.31
2017-09-14.pdf 3.1 MB 2017-09-25 08.31
2017-11-16.pdf 4.6 MB 2017-11-27 15.49
2017-12-14.pdf 3.5 MB 2018-01-05 08.47

Rättviks tillgänglighetsråd (ktr)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll RT 20170228.pdf 162.6 kB 2017-03-14 13.02
Protokoll RT 20170515.pdf 46.4 kB 2017-06-07 13.08
Protokoll RT 20170919.pdf 46.3 kB 2017-10-03 16.00
Protokoll RT 20171128.pdf 60.7 kB 2017-12-04 15.36

Kommunala pensionärsrådet (kpr)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KPR 20170215.pdf 113.6 kB 2017-03-14 13.05
KPR 20170510.pdf 47.8 kB 2017-06-15 08.36
KPR 20170906.pdf 268.1 kB 2017-09-13 20.41
KPR 20171129.pdf 59.6 kB 2017-12-04 15.33

Kommunstyrelsen (ks)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 2017-01-17.pdföppnas i nytt fönster, 1.3 MB
PDF 2017-02-14.pdföppnas i nytt fönster, 1.7 MB
PDF 2017-03-14.pdföppnas i nytt fönster, 1.6 MB
PDF 2017-04-11.pdföppnas i nytt fönster, 2.5 MB
PDF 2017-05-23.pdföppnas i nytt fönster, 2 MB
PDF 2017-06-20.pdföppnas i nytt fönster, 2.6 MB
PDF 2017-08-08.pdföppnas i nytt fönster, 294.3 kB
PDF 2017-08-29.pdföppnas i nytt fönster, 2.5 MB
PDF 2017-09-26.pdföppnas i nytt fönster, 3.4 MB
PDF 2017-10-17.pdföppnas i nytt fönster, 2.7 MB
PDF 2017-11-28.pdföppnas i nytt fönster, 4.8 MB
PDF 2017-12-12.pdföppnas i nytt fönster, 1.2 MB

Kommunstyrelsens allmänna utskott (ksau)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-01-24.pdf 1.4 MB 2017-02-07 13.44
2017-02-21.pdf 397.6 kB 2017-03-06 09.12
2017-03-21.pdf 857.9 kB 2017-03-28 13.56
2017-05-02.pdf 1.2 MB 2017-06-27 11.52
2017-05-30.pdf 930.6 kB 2017-06-20 09.00
2017-08-08.pdf 872.9 kB 2017-08-17 09.20
2017-09-05.pdf 926.5 kB 2017-09-13 09.21
2017-10-03.pdf 889.4 kB 2017-10-09 16.17
2017-11-07.pdf 1.9 MB 2017-11-20 11.35
2017-12-05.pdf 939.7 kB 2017-12-11 16.06

Miljö- och byggnadsnämnden (mob)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-01-25.pdf 626.1 kB 2017-02-07 12.13
2017-02-22.pdf 772.9 kB 2017-03-08 14.59
2017-03-22.pdf 144.3 kB 2017-03-29 08.02
2017-04-26.pdf 488.8 kB 2017-05-08 14.18
2017-05-24.pdf 506.6 kB 2017-06-08 10.33
2017-08-23.pdf 500.5 kB 2017-09-06 08.25
2017-09-19.pdf 410.8 kB 2017-09-28 14.09
2017-10-25.pdf 540.2 kB 2017-11-20 15.20
2017-11-22.pdf 358.1 kB 2017-12-08 11.16
2017-12-13.pdf 415.7 kB 2017-12-22 11.37

Personalutskottet (pu)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-02-07.pdf 662.1 kB 2017-02-28 13.15
2017-03-28.pdf 644.1 kB 2017-04-11 08.42
2017-05-16.pdf 763.1 kB 2017-05-24 10.49
2017-09-12.pdf 541.6 kB 2017-09-18 15.21
2017-11-06.pdf 977 kB 2017-11-16 11.47
2017-12-14.pdf 242.8 kB 2017-12-18 16.36

Rådet för ungdomsfrågor (ruf)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-02-15.pdf 113.7 kB 2017-02-24 13.51
2017-10-04.pdf 45.6 kB 2017-10-20 15.09
2017-11-29.pdf 1.5 MB 2017-12-22 10.51

Samhällsbyggnadsutskottet (sbu)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-01-26.pdf 1.3 MB 2017-02-02 12.48
2017-03-22.pdf 799.6 kB 2017-04-04 16.18
2017-04-19.pdf 524 kB 2017-05-24 11.31
2017-05-31.pdf 987.6 kB 2017-06-20 08.46
2017-08-28.pdf 232.7 kB 2017-08-30 09.47
2017-09-06.pdf 1.2 MB 2017-09-13 09.10
2017-10-04.pdf 835.6 kB 2017-10-18 12.23
2017-11-08.pdf 1.2 MB 2017-11-14 16.24
2017-12-06.pdf 676.1 kB 2017-12-14 08.40
2017-12-06, § 71 omedelbar justering.pdf 252 kB 2017-12-14 08.41

Socialutskottet (su)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Valnämnden (vn)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-09-18.pdf 1.1 MB 2017-10-02 08.57

Kontakt

Rättviks kommun
0248-70 000 vx
kommun@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättvik kommun
795 80 Rättvik