Rättviks kommun
Rättviks kommun

Protokoll 2016

Bildningsutskottet (bu)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 2016-10-26.pdföppnas i nytt fönster, 586.4 kB
PDF 2016-09-28.pdföppnas i nytt fönster, 722.9 kB

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-10-25.pdföppnas i nytt fönster 57.8 kB 2016-12-01 14.00

Finansutskottet (fu)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-11-08.pdföppnas i nytt fönster 700.9 kB 2016-12-01 14.01

Folkhälsorådet (fhr)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-11-08.pdföppnas i nytt fönster 326 kB 2016-11-28 10.30
2016-09-20.pdföppnas i nytt fönster 56.8 kB 2016-11-02 15.32

Gemensam nämnd inom socialnämnden (gnsoc)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-11-18.pdföppnas i nytt fönster 629.7 kB 2016-12-05 15.32
2016-09-16.pdföppnas i nytt fönster 556 kB 2016-09-30 15.44

Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen (gnvux)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-12-06.pdföppnas i nytt fönster 547.5 kB 2016-12-14 13.54

Kommunfullmäktige (kf)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-12-20.pdföppnas i nytt fönster 9.6 MB 2017-01-03 09.56
2016-11-10.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2017-01-03 14.14
2016-09-15.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2016-09-26 11.24

Kommunala tillgänglighetsrådet (ktr)
(f.d. Rättviks kommunala handikappråd (khr)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-11-29.pdföppnas i nytt fönster 50.6 kB 2016-12-14 14.14
2016-10-04.pdföppnas i nytt fönster 69.2 kB 2016-10-25 10.41

Kommunala pensionärsrådet (kpr)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-11-30.pdföppnas i nytt fönster 59.6 kB 2016-12-09 11.30
2016-09-14.pdföppnas i nytt fönster 55.4 kB 2016-09-28 09.10

Kommunstyrelsen (ks)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-12-06.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2016-12-14 13.53
2016-11-15.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2017-01-03 14.13
2016-10-18.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2016-11-02 15.29
2016-09-27.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2016-10-20 09.13

Kommunstyrelsen, allmänna utskottet (ksau)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-11-22.pdföppnas i nytt fönster 748.7 kB 2016-12-01 13.35
2016-10-25.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2017-10-23 13.35
2016-09-27.pdföppnas i nytt fönster 445.6 kB 2016-10-06 16.30

Miljö- och byggnadsnämnden (m0b)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-12-14.pdföppnas i nytt fönster 124.8 kB 2016-12-21 11.52
2016-11-16.pdföppnas i nytt fönster 334.1 kB 2017-01-02 11.09
2016-10-19.pdföppnas i nytt fönster 455.6 kB 2016-11-02 15.30
2016-09-21.pdföppnas i nytt fönster 201.8 kB 2016-10-03 12.03

Personalutskottet (pu)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-09-20.pdföppnas i nytt fönster 713.5 kB 2016-09-27 08.40

Rådet för ungdomsfrågor (ruf)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-10-19.pdf 51.2 kB 2016-11-07 11.38

Samhällsbyggnadsutskottet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-11-23.pdföppnas i nytt fönster 654.1 kB 2016-12-01 13.22
2016-10-26.pdföppnas i nytt fönster 817.2 kB 2016-11-14 08.45
2016-09-14.pdföppnas i nytt fönster 3.6 MB 2016-09-26 12.13

Kontakt

Rättviks kommun
0248-70 000 vx
kommun@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättvik kommun
795 80 Rättvik