Rättviks kommun

Protokoll 2016

Bildningsutskottet (bu)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 2016-10-26.pdföppnas i nytt fönster, 586.4 kB
PDF 2016-09-28.pdföppnas i nytt fönster, 722.9 kB
PDF 2016-09-07.pdföppnas i nytt fönster, 1 MB
PDF 2016-08-10.pdföppnas i nytt fönster, 775.9 kB
PDF 2016-06-01.pdföppnas i nytt fönster, 840 kB
PDF 2016-05-02.pdföppnas i nytt fönster, 912.6 kB
PDF 2016-04-06.pdföppnas i nytt fönster, 1.1 MB
PDF 2016-02-24.pdföppnas i nytt fönster, 687 kB
PDF 2016-01-27.pdföppnas i nytt fönster, 940.5 kB

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-05-19.pdföppnas i nytt fönster 53.8 kB 2016-06-16 12.06
2016-08-31.pdföppnas i nytt fönster 49.5 kB 2016-09-29 12.03
2016-10-25.pdföppnas i nytt fönster 57.8 kB 2016-12-01 14.00

Finansutskottet (fu)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-11-08.pdföppnas i nytt fönster 700.9 kB 2016-12-01 14.01
2016-08-16.pdföppnas i nytt fönster 656.1 kB 2016-08-24 12.22
2016-06-07.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2016-06-22 15.53
2016-03-22.pdföppnas i nytt fönster 564.9 kB 2016-04-07 09.49
2016-02-02.pdföppnas i nytt fönster 797.5 kB 2016-02-08 12.12

Folkhälsorådet (fhr)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-11-08.pdföppnas i nytt fönster 326 kB 2016-11-28 10.30
2016-09-20.pdföppnas i nytt fönster 56.8 kB 2016-11-02 15.32
2016-08-16.pdföppnas i nytt fönster 51.4 kB 2016-08-23 14.16
2016-05-17.pdföppnas i nytt fönster 70.5 kB 2016-06-16 12.26
2016-03-22.pdföppnas i nytt fönster 53.9 kB 2016-04-21 15.55
2016-02-09.pdföppnas i nytt fönster 49.8 kB 2016-02-22 16.14

Gemensam nämnd inom socialnämnden (gnsoc)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-11-18.pdföppnas i nytt fönster 629.7 kB 2016-12-05 15.32
2016-09-16.pdföppnas i nytt fönster 556 kB 2016-09-30 15.44

Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen (gnvux)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-12-06.pdföppnas i nytt fönster 547.5 kB 2016-12-14 13.54
2016-09-06.pdföppnas i nytt fönster 521.9 kB 2016-09-16 15.29
2016-05-31.pdföppnas i nytt fönster 665.4 kB 2016-06-08 10.59
2016-04-04.pdföppnas i nytt fönster 373.4 kB 2016-04-14 11.52
2016-02-01.pdföppnas i nytt fönster 493.8 kB 2016-02-09 14.32

Kommunfullmäktige (kf)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-12-20.pdföppnas i nytt fönster 9.6 MB 2017-01-03 09.56
2016-11-10.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2017-01-03 14.14
2016-09-15.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2016-09-26 11.24
2016-06-16.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2016-06-22 16.52
2016-04-14.pdföppnas i nytt fönster 3 MB 2016-04-26 08.29
2016-02-11.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2016-02-24 09.45

Kommunala tillgänglighetsrådet (ktr)
(f.d. Rättviks kommunala handikappråd (khr)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-11-29.pdföppnas i nytt fönster 50.6 kB 2016-12-14 14.14
2016-10-04.pdföppnas i nytt fönster 69.2 kB 2016-10-25 10.41
2016-05-17.pdföppnas i nytt fönster 59.3 kB 2016-10-20 12.36
2016-03-01.pdföppnas i nytt fönster 47.7 kB 2016-04-06 09.23

Kommunala pensionärsrådet (kpr)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-11-30.pdföppnas i nytt fönster 59.6 kB 2016-12-09 11.30
2016-09-14.pdföppnas i nytt fönster 55.4 kB 2016-09-28 09.10
2016-05-11.pdföppnas i nytt fönster 100.6 kB 2016-12-09 11.30
2016-02-17.pdföppnas i nytt fönster 50.9 kB 2016-02-26 08.25

Kommunstyrelsen (ks

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-12-06.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2016-12-14 13.53
2016-11-15.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2017-01-03 14.13
2016-10-18.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2016-11-02 15.29
2016-09-27.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2016-10-20 09.13
2016-08-30.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2016-09-09 14.54
2016-06-21.pdföppnas i nytt fönster 3.2 MB 2016-08-15 10.59
2016-05-24.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2016-06-01 08.38
2016-05-03.pdföppnas i nytt fönster 959.4 kB 2016-05-21 10.16
2016-02-16.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2016-03-21 13.41
2016-01-19.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2016-02-01 15.23

Kommunstyrelsen, allmänna utskottet (ksau)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-11-22.pdföppnas i nytt fönster 748.7 kB 2016-12-01 13.35
2016-10-25.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2017-10-23 13.35
2016-09-27.pdföppnas i nytt fönster 445.6 kB 2016-10-06 16.30
2016-08-09.pdföppnas i nytt fönster 720.2 kB 2016-08-23 14.07
2016-05-31.pdföppnas i nytt fönster 902.2 kB 2016-06-22 16.50
2016-04-05.pdföppnas i nytt fönster 784.1 kB 2016-04-26 08.28
2016-02-23.pdföppnas i nytt fönster 982.1 kB 2016-03-08 08.28
2016-01-26.pdföppnas i nytt fönster 955.5 kB 2016-02-08 12.11

Miljö- och byggnadsnämnden (m0b)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-12-14.pdföppnas i nytt fönster 124.8 kB 2016-12-21 11.52
2016-11-16.pdföppnas i nytt fönster 334.1 kB 2017-01-02 11.09
2016-10-19.pdföppnas i nytt fönster 455.6 kB 2016-11-02 15.30
2016-09-21.pdföppnas i nytt fönster 201.8 kB 2016-10-03 12.03
2016-08-17.pdföppnas i nytt fönster 148.5 kB 2016-09-08 13.17
2016-06-22.pdföppnas i nytt fönster 188.4 kB 2016-07-20 13.18
2016-05-18.pdföppnas i nytt fönster 181.2 kB 2016-06-01 09.49
2016-04-20.pdföppnas i nytt fönster 184.4 kB 2016-05-03 16.01
2016-03-16.pdföppnas i nytt fönster 137.4 kB 2016-04-04 12.54
2016-02-17.pdföppnas i nytt fönster 166.7 kB 2016-03-08 15.33
2016-01-20.pdföppnas i nytt fönster 114.2 kB 2016-01-27 11.21

Personalutskottet (pu)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-09-20.pdföppnas i nytt fönster 713.5 kB 2016-09-27 08.40
2016-08-16.pdföppnas i nytt fönster 483.7 kB 2016-08-23 14.10
2016-05-31.pdföppnas i nytt fönster 256.5 kB 2016-06-16 12.18
2016-05-17.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2016-06-16 12.16
2016-03-29.pdföppnas i nytt fönster 186.9 kB 2016-06-01 16.08
2016-03-22.pdföppnas i nytt fönster 837.3 kB 2016-04-07 09.51
2016-02-18.pdföppnas i nytt fönster 209.1 kB 2016-04-07 09.51
2016-02-09.pdföppnas i nytt fönster 616.4 kB 2016-02-22 16.21

Rådet för ungdomsfrågor (ruf)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-10-19.pdf 51.2 kB 2016-11-07 11.38
2016-08-31.pdf 48.8 kB 2016-09-16 15.23
2016-04-27.pdf 52.4 kB 2016-05-12 14.50
2016-02-17.pdf 49.3 kB 2016-03-16 12.23

Samhällsbyggnadsutskottet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-11-23.pdföppnas i nytt fönster 654.1 kB 2016-12-01 13.22
2016-10-26.pdföppnas i nytt fönster 817.2 kB 2016-11-14 08.45
2016-09-14.pdföppnas i nytt fönster 3.6 MB 2016-09-26 12.13
2016-08-10.pdföppnas i nytt fönster 491.2 kB 2016-08-23 14.00
2016-06-02.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2016-06-22 14.47
2016-05-04.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2016-05-21 10.17
2016-03-14.pdföppnas i nytt fönster 226.2 kB 2016-03-21 13.42
2016-02-25.pdföppnas i nytt fönster 769.1 kB 2016-03-21 13.42
2016-01-28.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2016-02-08 12.14

Kontakt

Kanslienheten

0248-70 111, 70 113, 70 184
fax 0248-70 150
rattvik@rattvik.se

Nämndsekreterare miljö- och byggnadsnämnden
0248-70 174
miljo.bygg@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättvik kommun
795 80 Rättvik