Rättviks kommun

Protokoll 2015

Bildningsutskottet (bu)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 2015-12-16.pdföppnas i nytt fönster, 1.2 MB
PDF 2015-11-19.pdföppnas i nytt fönster, 1 MB
PDF 2015-10-19.pdföppnas i nytt fönster, 890.9 kB
PDF 2015-09-17.pdföppnas i nytt fönster, 100 kB
PDF 2015-08-20.pdföppnas i nytt fönster, 89.2 kB
PDF 2015-06-25.pdföppnas i nytt fönster, 82.3 kB
PDF 2015-06-04.pdföppnas i nytt fönster, 104.1 kB
PDF 2015-04-29.pdföppnas i nytt fönster, 113.5 kB
PDF 2015-03-26.pdföppnas i nytt fönster, 259.7 kB
PDF 2015-02-17.pdföppnas i nytt fönster, 249.5 kB
PDF 2015-01-22.pdföppnas i nytt fönster, 255 kB

Gemensam nämnd inom socialnämnden (gnsoc)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 2015-11-27.pdföppnas i nytt fönster, 75.4 kB
PDF 2015-08-28.pdföppnas i nytt fönster, 78 kB
PDF 2015-06-03.pdföppnas i nytt fönster, 65.3 kB
PDF 2015-02-13.pdföppnas i nytt fönster, 196.5 kB

Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen (gnvux)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 2015-12-08.pdföppnas i nytt fönster, 444.4 kB
PDF 2015-09-01.pdföppnas i nytt fönster, 593.9 kB
PDF 2015-04-21.pdföppnas i nytt fönster, 216.3 kB
PDF 2015-02-03.pdföppnas i nytt fönster, 586.9 kB

Finansutskottet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 2015-11-24.pdföppnas i nytt fönster, 91.3 kB
PDF 2015-09-17.pdföppnas i nytt fönster, 100.3 kB
PDF 2015-08-04.pdföppnas i nytt fönster, 77.7 kB
PDF 2015-05-19.pdföppnas i nytt fönster, 88 kB
PDF 2015-03-17.pdföppnas i nytt fönster, 102.8 kB
PDF 2015-02-03.pdföppnas i nytt fönster, 91.5 kB

Folkhälsorådet (fhr)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 2015-11-24.pdföppnas i nytt fönster, 62.1 kB
PDF 2015-09-22.pdföppnas i nytt fönster, 56.8 kB
PDF 2015-06-03.pdföppnas i nytt fönster, 57.7 kB
PDF 2015-03-24.pdföppnas i nytt fönster, 157 kB
PDF 2015-02-03.pdföppnas i nytt fönster, 215.8 kB

Kommunfullmäktige (kf)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 2015-12-03.pdföppnas i nytt fönster, 241.3 kB
PDF 2015-10-29.pdföppnas i nytt fönster, 239.6 kB
PDF 2015-08-27.pdföppnas i nytt fönster, 201.5 kB
PDF 2015-06-11.pdföppnas i nytt fönster, 228.9 kB
PDF 2015-04-16.pdföppnas i nytt fönster, 524.6 kB
PDF 2015-02-05.pdföppnas i nytt fönster, 501.2 kB

Kommunala handikapprådet (khr)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 2015-11-12.pdföppnas i nytt fönster, 53.2 kB
PDF 2015-09-10.pdföppnas i nytt fönster, 48 kB
PDF 2015-05-07.pdföppnas i nytt fönster, 49.3 kB
PDF 2015-03-03.pdföppnas i nytt fönster, 188.1 kB

Kommunala pensionärsrådet (kpr)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 2015-12-03.pdföppnas i nytt fönster, 51 kB
PDF 2015-09-16.pdföppnas i nytt fönster, 406.2 kB
PDF 2015-05-27.pdföppnas i nytt fönster, 52.6 kB
PDF 2015-02-25.pdföppnas i nytt fönster, 179.2 kB

Kommunstyrelsen (ks)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 2015-12-08.pdföppnas i nytt fönster, 1.2 MB
PDF 2015-11-30.pdföppnas i nytt fönster, 72 kB
PDF 2015-11-10.pdföppnas i nytt fönster, 244.9 kB
PDF 2015-09-08.pdföppnas i nytt fönster, 146.7 kB
PDF 2015-08-11.pdföppnas i nytt fönster, 127.6 kB
PDF 2015-06-16.pdföppnas i nytt fönster, 207.5 kB
PDF 2015-06-11.pdföppnas i nytt fönster, 66.1 kB
PDF 2015-05-12.pdföppnas i nytt fönster, 166 kB
PDF 2015-04-14.pdföppnas i nytt fönster, 429.8 kB
PDF 2015-03-10.pdföppnas i nytt fönster, 372 kB
PDF 2015-02-10.pdföppnas i nytt fönster, 509.1 kB
PDF 2015-01-13.pdföppnas i nytt fönster, 374.2 kB

Kommunstyrelsen, allmänna utskottet (ksau)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 2016-10-25.pdföppnas i nytt fönster, 816.4 kB
PDF 2015-11-17.pdföppnas i nytt fönster, 947.5 kB
PDF 2015-10-20.pdföppnas i nytt fönster, 648.5 kB
PDF 2015-09-15.pdföppnas i nytt fönster, 107 kB
PDF 2015-08-18.pdföppnas i nytt fönster, 106 kB
PDF 2015-05-26.pdföppnas i nytt fönster, 90.1 kB
PDF 2015-05-26.pdföppnas i nytt fönster, 90.1 kB
PDF 2015-03-24.pdföppnas i nytt fönster, 288.4 kB
PDF 2015-02-17.pdföppnas i nytt fönster, 282.6 kB
PDF 2015-01-20.pdföppnas i nytt fönster, 281 kB

Miljö och byggnadsnämnden (mob)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 2015-12-16.pdföppnas i nytt fönster, 138.8 kB
PDF 2015-11-25.pdföppnas i nytt fönster, 148.8 kB
PDF 2015-10-28.pdföppnas i nytt fönster, 128.8 kB
PDF 2015-09-23.pdföppnas i nytt fönster, 185.6 kB
PDF 2015-08-26.pdföppnas i nytt fönster, 159.7 kB
PDF 2015-06-17.pdföppnas i nytt fönster, 101.2 kB
PDF 2015-05-27.pdföppnas i nytt fönster, 199.3 kB
PDF 2015-04-29.pdföppnas i nytt fönster, 116.3 kB
PDF 2015-03-25.pdföppnas i nytt fönster, 277.3 kB
PDF 2015-02-25.pdföppnas i nytt fönster, 293.7 kB
PDF 2015-01-28.pdföppnas i nytt fönster, 317.2 kB

Personalutskottet (pu)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 2015-12-08.pdföppnas i nytt fönster, 191.5 kB
PDF 2015-11-24.pdföppnas i nytt fönster, 787 kB
PDF 2015-09-22.pdföppnas i nytt fönster, 79.1 kB
PDF 2015-06-03.pdföppnas i nytt fönster, 77.8 kB
PDF 2015-03-24.pdföppnas i nytt fönster, 230.8 kB

Rådet för ungdomsfrågor (ruf)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 2015-12-02.pdföppnas i nytt fönster, 49.3 kB
PDF 2015-09-02.pdföppnas i nytt fönster, 48.2 kB
PDF 2015-03-11.pdföppnas i nytt fönster, 176.7 kB

Samhällsbyggnadsutskottet (sbu)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 2015-12-03.pdföppnas i nytt fönster, 32.7 kB
PDF 2015-11-19.pdföppnas i nytt fönster, 1.2 MB
PDF 2015-10-22.pdföppnas i nytt fönster, 904.7 kB
PDF 2015-08-20.pdföppnas i nytt fönster, 101.1 kB
PDF 2015-06-25.pdföppnas i nytt fönster, 90.6 kB
PDF 2015-05-28.pdföppnas i nytt fönster, 131.4 kB
PDF 2015-03-26.pdföppnas i nytt fönster, 293.8 kB
PDF 2015-02-19.pdföppnas i nytt fönster, 281.4 kB

Socialutskottet (su)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn

Valnämnden (vn)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn

Kontakt

Kanslienheten

0248-70 111, 70 113, 70 184
fax 0248-70 150
rattvik@rattvik.se

Nämndsekreterare miljö- och byggnadsnämnden
0248-70 174
miljo.bygg@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättvik kommun
795 80 Rättvik