Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Kommunfullmäktige 2017-11-16

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Plats och tid för
sammanträdet: Kommunledningskontoret, torsdag 16 november 2017 kl. 18

Ärenden:

Allmänhetens frågestund

Äre‌nden

1.

Information från kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium

2017/860

2.

Medborgarförslag om att montera en fontän i Furudal

2017/334 866

3.

Medborgarförslag gällande rättviksmål i grundskolan för att bevara dialekten

2017/344 611

4.

Medborgarförslag, önskemål att kommunen beviljar kommunal borgen till de byar

som i egen regi genomför anläggning av fibernät.

2015/79 000

5.

Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg vid Genvägen

2017/364 312

6.

Medborgarförslag angående möjlighet att bygga äldreboende vid toppstugan

2015/381 73

7.

Debatt LOV, Lagen om valfrihetssystem


8.

Motion om att avskaffa LOV, Lagen om valfrihetssystem

2016/36 75

9.

Förslag till politisk och organisatorisk förändring av valfrihetssystemet, LOV

2017/722

10.

Motion om introduktionsutbildning för politiker

2017/115 009

11.

Motion gällande busstillgänglighet

2017/545 009

12.

Motion om att göra Rättviks kommun till en buss-zon

2017/516 009

13.

Översyn av valdistriktsindelning 2018

2017/735 11

14.

Rättviks kommuns inträde i den gemensamma språktolknämnden i Dalarna

2017/786 135

15.

Delårsrapport 2017-07-31

2017/747 04

16.

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för stiftelsen M/S Gustaf Wasa

2017/712 04

17.

Skattesats 2018

2017/772 04

18.

Vision 2030

2017/812

19.

Kommunövergripande mål 2018-2020 strategiska mål 2018

2017/540 00

20.

Förvaltningsramar 2018-2020

2017/774 04

21.

Resultatbudget 2018-2020

2017/773 04

22.

Investeringbudget 2018-2020

2017/789

23.

Borgensavgift

2017/740 045

24.

Borgenstak 2018 - kommunala bolag

2017/741 045

25.

Val av ny ledamot i valnämnden och valberedningen samt ny ersättare i
kommunstyrelsen efter Elvine Lindell (SD)

2017/763

26.

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Tin Gumuns

2017/765

27.

Val av ny lekmannarevisor till stiftelser efter Ove Hansson (S)

2017/834 11

28.

Val av ny ersättande lekmannarevisor i Rättviks skoljordbruk AB efter Ove Hansson
(S)

2017/835 11

29.

Interpellation projektet Ett Hållbart Rättvik

2017/865 009

30.

Inlämnad motion angående belysning vid återvinningsstationerna i Rättviks kommun

2017/719 456

31.

Inlämnad motion angående regnbågsflaggan

2017/720 000

32.

Inlämnat medborgarförslag om ungdomspanel

2017/723 012

33.

Inlämnat medborgarförslag gällande Rättviksspel

2017/724 012

34.

Inlämnat medborgarförslag gällande dialogcafé i skolan

2017/725 62

35.

Inlämnat medborgarförslag gällande aktiviteter med politiker

2017/726 012

36.

Inlämnat medborgarförslag gällande ungdomsval

2017/727 111

37.

Inlämnat medborgarförslag gällande Ungirattvik.se

2017/728 874

38.

Inlämnat medborgarförslag gällande vlogg på snapchat

2017/729 874

39.

Inlämnat medborgarförslag gällande temadag i grundskola och gymnasiet

2017/730 62

40.

Inlämnat medborgarförslag gällande ungdomsmiljonen

2017/731 000

                                                                       

Kallelse och föredragningslistaPDF

Välkomna!

Skriv tabellbeskrivning här

Anna-Maja Roos

Terese Renbro

Ordförande

Sekreterare