Rättviks kommun
Rättviks kommun

Städenhet

Städenheten har 28 årsarbetare. Enheten är ansvarig för lokalvård i förskolor, grundskolor, gymnasiet, servicehus och förvaltnings­byggnader.

​Vårt uppdrag

Städenheten i Rättviks kommun ska utveckla verksamheten och leverera konkurrenskraftiga tjänster för kommunens bästa.

Städenhetens uppdrag är att utföra lokalvård i kommunens lokaler, så att kommunen kan erbjuda trevliga och fräscha miljöer för såväl medborgare som medarbetare, samt underhålla lokalerna för att upprätthålla dess värde.

Vi fäster stor vikt vid att göra kunden nöjd.

​Ett av våra projekt

​För att utveckla lokalvården och den teknik som används, har vi ett pågående projekt för att göra lokalvården än mer miljöanpassad, genom användning av bioteknik.

Bioteknik är att använda mikroorganismer, till exempel bakterier, mikrosvampar och mögel, för att skapa något som är till nytta för oss alla.

Med det menas att vi använder en teknik som består av goda bakterier som är helt ofarliga för miljö och människa för att bryta ner smuts och fett.
De goda konkurrerar helt enkelt ut de "elaka" och illaluktande bakterierna.

Konkurrensutsättning

Städenheten är konkurrensutsatt vilket innebär att vi har har lagt ut viss städning på uppdragsföretag.

Enligt upphandlingsavtal är det Förenade Service AB som sköter städningen av kulturhuset, kommunhuset, flygelbyggnaden, äldrecenter och förvaltningsbyggnaden på Hedslund.

Städchefen ansvarar för uppföljningen av städavtalet.

​Tryckeriet

Kommunens interna tryckeri och posthantering, som har sin verksamhet i kommunhuset, ingår i enheten.

Kontakt

Städchef
Lena Frid- Linder
0248-70 602

Besöksadress
Golfvägen 1, plan 2
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Städenheten
795 80 Rättvik