Rättviks kommun
Rättviks kommun

Personalenheten vid Rättviks kommun

Personalenheten stöttar den politiska ledningen och chefer i kommunens förvaltningar och bolag i rollen som arbetsgivare.

Personalenheten arbetar strategiskt mot kommunens mål med att utveckla den personalpolitiska, arbetsrättsliga samt personaladministrativa verksamheten.

Enheten ska genom ett konsultativt förhållningssätt stötta verksamheten i personalrelaterade frågor samt verka för ett hälsofrämjande medarbetarskap.

Lagar och avtal bevakas och förmedlas för att skapa enhetlighet och vi bistår verksamheten vid tecknande av lokala kollektivavtal.

Enheten sköter löpande löne-, pensions-, försäkrings- och personaladministration åt förvaltningarna och samordnar bland annat löneöversyn och arbetsmiljöfrågor.

Kontakt

Personalchef
Christel Bridal
0248-70138

Personalstrateg
Anna Wikström
0248-70 110

Ulf Back
0248-70 115

Jenny Andersson
0248-70 301

Lönehandläggare
Helpdesk
70 777
måndag kl. 13–15
tisdag–fredag kl. 10–12 och 13–15

Katarina Lindqvist
0248-70 777

Liz Jonsson
0248-70 777

Linda Brandt
0248-70 777

Per Jonsson
0248-70 777

Lena Harsia-Ollas
0248-70 777

Besöksadress
Skolgatan 9
795 31 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Personalenheten
795 80 Rättvik