Rättviks kommun

Samhällsutvecklingsförvaltning

Schema för samhällsutvecklingsförvaltningens organisation.

Samhällsutvecklingsförvaltningen består av fem enheter:

  • mark-och planenheten
  • miljö- och byggenheten
  • näringslivsenheten
  • kulturenheten
  • ungdoms- och fritidsenheten

Enheterna är lokaliserade på olika adresser.

Kontakt

Samhällsutvecklingsförvaltningen

förvaltningschef

Jonny Gahnshag
0248-70 164
Besöksadress: Kommunledningskontoret, Vasagatan 1

Mark- och planenhet

mark- och planchef

Anders Sydén
0248-70 153
Besöksadress: Polishuset, ingång Torgatan 18

Expedition

0248-70 000 vx
mark.plan@rattvik.se

Miljö- och byggenhet

miljö- och byggchef

Martin Clarstedt
0248-70 142
Besöksadress: Stiernhööksgymnasiet, Masvägen 15

Expedition

miljo.bygg@rattvik.se

Nämndsekreterare

Monica Bergne
0248-70 174
Besöksadress: Ungdoms- och fritidsenheten, Knihsgatan 13B

Näringslivsenhet

näringslivschef

Helena Back
0248-70 512

Expedition 0248-70 391
naring@rattvik.se

Besöksadress
Stiernhööksgymnasiet
Masvägen 15
795 32 Rättvik

Kulturenhet

tf.kulturchef

Helène Bergman
0248-70 190

Expedition

0248-70 195
kultur@rattvik.se
bibliotek@rattvik.se

Besöksadress
Kulturhuset
Storgatan 2
795 30 Rättvik

Ungdoms- och fritidsenhet

fritidschef

Bo Bifrost
0248-70 225

Expedition
0248-70 226
fritid@rattvik.se

Besöksadress
Ungdoms- och fritidsenheten
Knihsgatan 13B
795 31 Rättvik

Handläggare

Carina Flat
0248-70 226   

Ungdomens hus/Wasaborg och Santana

föreståndare

AnnSofi Jurell
0248-70 228

Ungdomsstrateg

Stina Evbjer
0248-70 288

Anläggningsansvarig spår och leder

Erik Klang
0248-70 281

Postadress till samtliga enheter

Rättviks kommun
Enhetens namn
795 80 Rättvik