Rättviks kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Schema för barn- och utbildningsförvaltningens organisation.

Barn- och utbildningsförvaltningens organisation

Förskola och barnomsorg

Furudal, Boda och Ingels

förskolechef
Sven Paulsson
0248-70 222

Vikarbyn, Myrstacken och familjedaghem

(pedagogisk omsorg)
förskolechef
Christina Eriksson-Nordqvist
0248-70 553

Dal-Jerk och Prästkragen

förskolechef
Mia Ivarsson
0248-70 313

Grundskola klass F-9

Vikarbyns skola, Sätra skola och Söderås skola

Fritidshem, förskoleklass, grundskola 1–5.
vikarbyns.skola@rattvik.se
satra.skola@rattvik.se
soderas.skola@rattvik.se

rektor
Megh Tomt Andersen
0248-70 551

Nyhedsskolan och Rättviksskolan

Fritidshem, förskoleklass, grund- och gundsärskola 1-9
nyhedsskolan@rattvik.se
rattviksskolan@rattvik.se

rektor
Göran Berg
0248-70 251

Boda skola, Ingels skola och Furudals skola

Fritidshem, förskoleklass och grundskola 1–9.
ingels.skola@rattvik.se
furudals.skola@rattvik.se
boda.skola@rattvik.se

rektor
Jenny Sandelin
0248-70 707

Gymnasium

Stiernhööksgymnasiet 

gymnasiet@rattvik.se

rektor
Carolina Svedjeland
0248-70 466

Andra verksamheter

Elevhälsa och Rättviks särskola

rektor
Britt-Marie Kullerback
0248-70 371

Rättviks musikskola

musikledare
Melker Brodin
0248-70 286

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

0248-70 257
barn.utbildning@rattvik.se

Förvaltningschef
Lars Kratz
0248-70 205

Handläggare/Utredare
Kristin Solvik
0248-70 257

Kvalitetsstrateg
Kerstin Israelsson
0248-70 363

Utvecklingsledare
Lotten Kluck
0248-70 359

Barnomsorgssamordnare
Erika Karlsson
0248-70 334

Besöksadress
Golfvägen 1, 795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik