Rättviks kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Schema för barn- och utbildningsförvaltningens organisation.

Barn- och utbildningsförvaltningens organisation

Förskola och barnomsorg

Furudal, Boda och Ingels

Förskolechef
Sven Paulsson
0248-70 222

Vikarbyn, Myrstacken och pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Förskolechef
Mia Ivarsson
0248-70 553

Dal-Jerk och Prästkragen

Förskolechef
Bozena Tercjak
0248-70 313

Grundskola klass F-9

Vikarbyns skola, Sätra skola och Söderås skola

Fritidshem, förskoleklass, grundskola 1–5.

Rektor
Megh Tomt Andersen
0248-70 551

Nyhedsskolan och Rättviksskolan

Fritidshem, förskoleklass, grund- och gundsärskola 1-9

Rektor
Göran Berg
0248-70 251

Rektor grundsärskolan
Britt-Marie Kullerback
0248-70 371

Boda skola, Ingels skola och Furudals skola

Fritidshem, förskoleklass och grundskola 1–9.

Rektor
Jenny Sandelin
0248-70 707

Gymnasium

Stiernhööksgymnasiet 

Gymnasium och gymnasiesärskola

Rektor
Carolina Svedjeland
0248-70 466

Andra verksamheter

Centrala Elevhälsan

Chef
Britt-Marie Kullerback
0248-70 371

Rättviks musikskola

Musikledare
Melker Brodin
0248-70 286