Rättviks kommun
Rättviks kommun

Planer och styrdokument

Ordförandeklubba i trä med kommunens vapen inbränt.

Ordförandeklubba. Foto: © Martin Litens.

Lagar och förordningar styr kommunernas verksamhet. 

Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen.

Några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter är Kommunallagen, Förvaltningslagen, Socialtjänstlagen, Skollagen och Miljö- och hälsoskyddslagen.

Därutöver utformar kommunen egna styrdokument som innehåller riktlinjer för hur kommunen bedriver verksamheten. Styrdokument kan till exempel vara riktlinjer, reglemente, strategier, policyer och planer.

Styrdokumenten fastställs av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Kontakt

0248-70 000 växel
kommun@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik