Omsorg om funktionsnedsatta

Administrativ assistent LSS

0248-70 309

Enhetschef, daglig verksamhet

Ås Backlund, Anette

0248-70 471

Samordnare

Löfhaugen, Åsa

0248-70 494

Enåboden

Torggatan 8B, Rättvik

0248-70 663

Knuten

Reparatörvägen 10, Rättvik

0248-70 343

Servicegruppen

Höök Olles väg 6B, Rättvik

0248-70 041, 0248-70 493

Stjärngruppen

Reparatörvägen 10, Rättvik

0248-70 389, 0248-70 499

Enhetschef, gruppboende 

Jacobsson, Carola

0248-70 491

Jacobs, Marcel
0248-70 334

Nyåkerns gruppbostad

Boda Nyåkersgatu 4, Boda

0248-70 8400248-70 841

Enålunds serviceboende

Enålundsvägen 4, Rättvik

0248-70 623, 0248-70 624

Gruppboende Utsikten

Hansvägen 8, Boda Kyrkby

0248-70 487, 0248-70 697

Gruppboende Solkullan

Torggatan 11B, Rättvik

0248-70 380

Gruppboende Ängen

Skolgatan 9, Rättvik

0248-70 354

Torggatans gruppbostad

Torggatan 6B, Rättvik

0248-70 414, 0248-70 424

Läkarvillan

Torggatan 20, Rättvik 0248-70 486

Enhetschef, kontaktpersoner och ledsagare, boendesamordnare LSS

Pedersen, Jessica

0248-70 383

Utvecklingsstrateg LSS

Baekkelund, Marita

0248-70 477