Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Integrationsenheten

Enhetschef
0248-70 216

Integrationssamordnare, vuxenmottagning
Börjel, Anna
0248-70 104

Bostadssamordnare
Karlsson, Inga-lill
0248-70 813

HVB Närheten, samordnare
Gellerbrant, Linda
0248-70 005

HVB Närheten
0248-70 159, 0248-70 189

HVB Gemenskapen, samordnare
Larsson, Ulrica
0248-70 006

HVB Gemenskapen
0248-70 022, 0248-70 023

Utsluss, samordnare
Iseni, Ragip
0248-70 175

Utsluss
0248-70 201, 0248-70 230