Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Äldrecenter, anhörigstöd och hemtjänst

Anhörigstöd mötesplats Buketten
0248-70 094

Johansson, Elisabeth
0248-70 394

Trygghetslarm
Expedition, trygghetslarm
0248-70 410

Syn och hörselinstruktör
Johansson, Elisabeth,
0248-70 394

Mitt i Milla
0248-70 244

Hemtjänsten

Enhetschef
Hansson, Louise
0248-70 243

Assistent
Ek, Anna
0248-70 336

Samordnare Centrala, Lerdal, Söderås, Vikarbyn
0248-70 534

Hemtjänsten, Centrala
0248-70 351, 070-261 14 67

Hemtjänsten, Knekten
0248-70 347, 070-619 81 66

Vik enhetschef
Eloranta, Erja
0248-70 242

Assistent
Ek, Anna
0248-70 336

Hemtjänsten, Vikarbyn
0248-70 522, 070- 646 31 96

Hemtjänsten, Söderås och Lerdal
0248-70 522, 070- 658 14 50