Rättviks kommun

Äldrecenter, anhörigstöd och hemtjänst

Anhörigstöd mötesplats Buketten

Johansson, Elisabeth
0248-70 394
Nieminen, Keijo
0248-70 044

Trygghetslarm
Expedition, trygghetslarm
0248-70 410

Syn och hörselinstruktör
Johansson, Elisabeth,
0248-70 394

Mitt i Milla
0248-70 244

Hemtjänsten

Hemtjänsten Södra (Vikarbyn, Lerdal och demensteam
Enhetschef
Erja Eloranta
0248-70 242
Gruppledare
Johanna Wikholm
0248-70 031

Hemtjänsten Västra (Knekten, Enålund och Björken)
Enhetschef
Louise Hansson
0248-70 243
Gruppledare
Maria Wästvind
0248-70 534

Hemtjänsten Östra (Centrala, Boendestöd och Nattpatrull)
Enhetschef
Anneli Vestlund
0248-70 316
Gruppledare
Christina Carlsson
0248-70 032

Hemtjänsten Norra (Boda, Furudal, Mittimilla och larm)
Enhetschef
Erica Bäcklund
0258-10 890
Gruppledare
Annelie Nilsson