Rättviks kommun

Post- och fakturaadresser

Postadress

Rättviks kommun
Förvaltning/enhet (se nedan)
795 80 Rättvik

Leveransadress

OBS! Tänk på att det är gatuadressen varorna ska levereras till vi ska ange vid beställning, INTE ovanstående postadress!

Förvaltning/enhet

Barn- och utbildningsförvaltning
Förskolor, grundskolor, gymnasium, särskola, gymnasiesärskola, särvux, SFI, vuxenutbildning och musikskola.

Samhällsutvecklingsförvaltning
Kulturenhet, fritidsenhet, mark- och planenhet, miljö- och byggenhet och näringslivsenhet.

Socialförvaltning
Individ- och familjeomsorg, omsorgen om funktionsnedsatta, Närheten (ensamkommande flyktingbarn) äldreomsorg, integrationsenhet och arbetsmarknadsenhet.

Stab- och serviceförvaltning
Kanslienhet, ekonomienhet, personalenhet, räddningsavdelning (sotning och räddning), kostenheten, städenheten och it-enhet.

Kommunala bolag

Dala Vatten och Avfall AB
Box 234
793 25 Leksand

Rättviks Teknik AB
Box 234
793 25 Leksand

Rättviks Fastigheter AB
795 80 Rättvik

Fakturaadress

Rättviks kommun
Fakturaenheten
Box 231
795 23 Rättvik

Fakturan ska märkas
Referens - enligt förteckningPDF
Beställarens namn