Rättviks kommun
Rättviks kommun

Post- och fakturaadresser

Postadress

Rättviks kommun
Förvaltning/enhet (se nedan)
795 80 Rättvik

Leveransadress

Observera att det är gatuadressen varorna ska levereras till vi ska ange vid beställning, INTE ovanstående postadress!

Förvaltning/enhet

Barn- och utbildningsförvaltning
Förskolor, grundskolor, gymnasium, särskola, gymnasiesärskola, särvux, SFI, vuxenutbildning och musikskola.

Samhällsutvecklingsförvaltning
Kulturenhet, fritidsenhet, mark- och planenhet, miljö- och byggenhet och näringslivsenhet.

Socialförvaltning
Utveckling & Stöd, Stöd & Omsorg och Vård & Omsorg.

Stab- och serviceförvaltning
Kanslienhet, ekonomienhet, personalenhet, bemanningsenheten, räddningsavdelning (sotning och räddning), kostenheten, städenheten och it-enhet.

Kommunala bolag

Dala Vatten och Avfall AB
Box 234
793 25 Leksand

Rättviks Fastigheter AB
795 80 Rättvik

Fakturaadress

Rättviks kommun
Fakturaenheten
Box 231
795 23 Rättvik

Fakturan ska märkas
Referens - enligt förteckningPDF
Beställarens namn