Rättviks kommun
Rättviks kommun

Medborgarundersökningar

SCB – Medborgarundersökning

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Resultat

Information

Visningsprogram

Kontakt

Frågor om SCB:s medborgarundersökning

Martin Litens 
0248-70 124