Befolkningsutveckling per månad 2023

Befolkningen i kommunen varierar under året.

Siffrorna nedan visar de preliminära befolkningssiffrorna för 2023, som hämtats ur kommunens invånarregister.

Invånarantalet (befolkningen) kan skilja sig från den officiella statistik som SCB* levererar för varje kvartal.

Folkmängd 2023

Preliminär befolkningssiffra

  • Januari, 11 114
  • Februari, 11 108

*SCB = Statistiska Centralbyrån