Befolkningsutveckling per månad 2022

Befolkningen i kommunen varierar under året.

Siffrorna nedan visar de preliminära befolkningssiffrorna för 2022, som hämtats ur kommunens invånarregister.

Invånarantalet (befolkningen) kan skilja sig från den officiella statistik som SCB* levererar för varje kvartal.

Folkmängd 2022

Preliminär befolkningssiffra

  • Januari, 11 097
  • Februari, 11 102

*SCB = Statistiska Centralbyrån