Befolkningsutveckling per månad 2022

Befolkningen i kommunen varierar under året.

Siffrorna nedan visar de preliminära befolkningssiffrorna för 2022, som hämtats ur kommunens invånarregister.

Invånarantalet (befolkningen) kan skilja sig från den officiella statistik som SCB* levererar för varje kvartal.

Folkmängd 2022

Preliminär befolkningssiffra

 • Januari, 11 097
 • Februari, 11 102
 • Mars, 11 106
 • April, 11 100
 • Maj, 11 094
 • Juni, 11 130
 • Juli, -
 • Augusti, 11 148
 • September, 11 149
 • Oktober, 11 142
 • November, 11 110
 • December, 11 095

*SCB = Statistiska Centralbyrån