Rättviks kommun
Rättviks kommun

Befolkningsutveckling per månad 2021

Befolkningen i kommunen varierar under året.

Siffrorna nedan visar de preliminära befolkningssiffrorna för 2020, som hämtats ur kommunens invånarregister.

Invånarantalet (befolkningen) kan skilja sig från den officiella statistik som SCB* levererar för varje kvartal.

Folkmängd 2021

Preliminär befolkningssiffra

  • Januari, 11 039
  • Februari, 11 059
  • Mars, 11 083
  • April, 11 087
  • Maj, 11 069
  • Juni, 11 071
  • Juli, 11 075
  • Augusti, 11 079
  • September, 11 081

*SCB = Statistiska Centralbyrån