Befolkningsutveckling per månad 2021

Befolkningen i kommunen varierar under året.

Siffrorna nedan visar de preliminära befolkningssiffrorna för 2020, som hämtats ur kommunens invånarregister.

Invånarantalet (befolkningen) kan skilja sig från den officiella statistik som SCB* levererar för varje kvartal.

Folkmängd 2021

Preliminär befolkningssiffra

 • Januari, 11 039
 • Februari, 11 059
 • Mars, 11 083
 • April, 11 087
 • Maj, 11 069
 • Juni, 11 071
 • Juli, 11 075
 • Augusti, 11 079
 • September, 11 081
 • Oktober, 11 081
 • November, 11 078
 • December, 11 082

*SCB = Statistiska Centralbyrån