Rättviks kommun
Rättviks kommun

Befolkningsutveckling per månad 2019

Befolkningen i kommunen varierar under året.

Siffrorna nedan visar de preliminära befolkningssiffrorna för 2019, som hämtats ur kommunens invånarregister.

Invånarantalet (befolkningen) kan skilja sig från den officiella statistik som SCB* levererar för varje kvartal.

Folkmängd 2019

Preliminär befolkningssiffra

  • Januari, -
  • Februari, -
  • Mars, 10 911
  • April, 10 904
  • Maj, 10 898
  • Juni, 10 920
  • Juli, 10 955
  • Augusti, 10 973

*SCB = Statistiska Centralbyrån