Befolkningsutveckling per månad 2020

Befolkningen i kommunen varierar under året.

Siffrorna nedan visar de preliminära befolkningssiffrorna för 2020, som hämtats ur kommunens invånarregister.

Invånarantalet (befolkningen) kan skilja sig från den officiella statistik som SCB* levererar för varje kvartal.

Folkmängd 2020

Preliminär befolkningssiffra

 • Januari, 10 942
 • Februari, 10 937
 • Mars, 10 942
 • April, 10 929
 • Maj, 10 929
 • Juni, 10 957
 • Juli, 10 974
 • Augusti, 10 980
 • September, 10 981
 • Oktober, 10 993
 • November, 11 017
 • December, 11 018

*SCB = Statistiska Centralbyrån