Befolkningsutveckling per månad 2019

Befolkningen i kommunen varierar under året.

Siffrorna nedan visar de preliminära befolkningssiffrorna för 2019, som hämtats ur kommunens invånarregister.

Invånarantalet (befolkningen) kan skilja sig från den officiella statistik som SCB* levererar för varje kvartal.

Folkmängd 2019

Preliminär befolkningssiffra

 • Januari, -
 • Februari, -
 • Mars, 10 911
 • April, 10 904
 • Maj, 10 898
 • Juni, 10 920
 • Juli, 10 955
 • Augusti, 10 973
 • September, 10 988
 • Oktober, 10 986
 • November, 10 967

*SCB = Statistiska Centralbyrån