Befolkningsutveckling per månad 2018

Befolkningen i kommunen varierar under året.

Siffrorna nedan visar de preliminära befolkningssiffrorna för 2018, som hämtats ur kommunens invånarregister.

Invånarantalet (befolkningen) kan skilja sig från den officiella statistik som SCB* levererar för varje kvartal.

Folkmängd 2018

Preliminär befolkningssiffra

  • Januari, 10 836
  • Februari, 10 836
  • Mars, 10 834
  • April, 10 828
  • Maj, 10 818
  • Juni, 10 820
  • Juli, 10 831
  • Augusti, 10 867
  • September, 10 875

*SCB = Statistiska Centralbyrån