Befolkningsutveckling per månad 2017

Befolkningen i kommunen varierar under året.

Siffrorna nedan visar de preliminära befolkningssiffrorna för 2017, som hämtats ur kommunens invånarregister.

Invånarantalet (befolkningen) kan skilja sig från den officiella statistik som SCB* levererar för varje kvartal.

Folkmängd 2017

Preliminär befolkningssiffra

  • September, 10 845
  • Augusti, 10 872
  • Juli, 10 870
  • Juni, 10 830
  • Maj, 10 817
  • April, 10 817
  • Mars, 10 816
  • Februari, 10 831
  • Januari, 10 841

*SCB = Statistiska Centralbyrån