Befolkningsutveckling per månad 2016

Stapeldiagram över befolkningsutvecklingen.

Befolkningen i kommunen varierar under året.

I diagrammet visas de preliminära befolkningssiffrorna för 2016, som hämtats ur kommunens invånarregister.

Invånarantalet (befolkningen) kan skilja sig från den officiella statistik som SCB* levererar för varje kvartal.

Folkmängd 2016

Preliminär befolkningssiffra

 • December, 10 851
 • November, 10 832
 • Oktober, 10 789
 • September, 10 776
 • Augusti, 10 785
 • Juli, 10 788
 • Juni, 10 767
 • Maj, 10 755
 • April, 10 741
 • Mars, 10 721
 • Februari, 10 738
 • Januari, 10 750

*SCB = Statistiska Centralbyrån