Befolkningsutveckling per månad 2015

Stapeldiagram över befolkningsutvecklingen.

Befolkningen i kommunen varierar under året.

I diagrammet visas de preliminära befolkningssiffrorna för 2015, som hämtats ur kommunens invånarregister.

Invånarantalet (befolkningen) kan skilja sig från den officiella statistik som SCB* levererar för varje kvartal.

Folkmängd 2015

Preliminär befolkningssiffra

 • December 10 767
 • November 10 779
 • Oktober 10 785
 • September 10 799
 • Augusti 10 781
 • Juli 10 781
 • Juni 10 768
 • Maj 10 750
 • April 10 727
 • Mars, 10 742
 • Februari, 10 767
 • Januari, 10 760

*SCB = Statistiska centralbyrån