2023-08-15

Befolkningsutveckling per månad under 2015-2020

Befolkningen i kommunen varierar under året.

Siffrorna i flikarna till vänster visar de preliminära befolkningssiffrorna för 2015-2020, som hämtats ur kommunens invånarregister.

Invånarantalet (befolkningen) kan skilja sig från den officiella statistik som SCB* levererar för varje kvartal.