Rättviks kommun
Rättviks kommun

Regler och styrande dokument

Föreskrifter, anvisningar och handlingsprogram/-planer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna lokala ordningsföreskrifter.pdf 106.1 kB 2017-03-30 13.15
Biblioteksplan 2016–2022.pdf 121.1 kB 2017-01-30 13.10
Drogpolitisk handlingsplan.pdf 1.7 MB 2015-03-13 11.19
Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Rättvik.pdf 650.2 kB 2015-01-09 13.57
Kulturpolitiskt program.pdf 23.1 kB 2014-12-10 09.17
Lokala hälsoskyddsföreskrifter för områden med enskilda grundvattentäkter.pdf 3.5 MB 2014-12-10 09.17
Råd och rekommendationer om avfall från enskilda avloppsanläggningar.pdf 749.7 kB 2015-01-09 14.02
Råd och rekommendationer om placering kärl, avfallsutrymmen och transportvägar.pdf 759.9 kB 2015-01-09 14.01
Räddningstjänstens handlingsprogram.pdf 5.3 MB 2014-12-10 09.17

Policydokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetsmiljöpolicy.pdf 79.9 kB 2014-12-10 09.18
Finanspolicy.pdf 279.1 kB 2014-12-10 09.18
Folkhälsopolicy.pdf 103.6 kB 2014-07-24 14.20
Företagspolicy.pdf 2.9 MB 2014-12-10 09.18
Informationspolicy.pdf 39.7 kB 2014-12-10 09.18
Kostpolicy.pdf 154.3 kB 2014-10-30 16.17
Massmediepolicy för barn- och utbildningsförvaltningen.pdf 21.6 kB 2014-08-29 07.59
Miljöpolicy.pdf 32.5 kB 2014-12-10 09.18
Policy för anskaffning och användning av bilar.pdf 36.3 kB 2014-12-10 09.18
Policy mot våld och hot om våld.doc 30 kB 2014-12-10 09.18
Policy om missbruksfrågor.doc 46.5 kB 2014-12-10 09.18
Telefonservice.pdf 48.9 kB 2014-12-10 09.18
Resepolicy.pdf 36.8 kB 2014-12-10 09.18
Webbpolicy.pdf 44.7 kB 2014-12-10 09.18
Upphandlings- och inköpspolicy 2015.pdf 86.9 kB 2015-10-16 12.51

Riktlinjer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg.pdf 63.4 kB 2015-01-06 20.19
Riktlinjer för barnomsorg på obekväm tid.pdf 167.9 kB 2015-04-22 14.07
Riktlinjer för dokumenthantering.doc 42.5 kB 2014-12-10 09.25
Riktlinjer för familjerätt.pdf 184.6 kB 2015-09-03 09.59
Riktlinjer för flextid.doc 30 kB 2014-12-10 09.25
Riktlinjer för kommunens innehav och skötsel av skogsmark.pdf 107 kB 2014-12-10 09.25
Riktlinjer för Rättviks kommuns webbpublicering 2016.pdf 42.8 kB 2016-04-06 14.59
Riktlinjer för serveringstillstånd.pdf 1.9 MB 2014-12-10 09.25
Riktlinjer för sociala medier.pdf 136.5 kB 2015-02-27 12.12
Riktlinjer för utformning av tjänsteskrivelser.doc 21.5 kB 2014-12-10 09.25
Riktlinjer för vårdnadsbidrag.pdf 107.6 kB 2015-01-06 20.57

Kontakt

Kanslienheten
Terese Renbro
0248-70 184

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik