Rättviks kommun

Skattesatser

2017

  • Skatt till Rättviks kommun: 22:29
  • Skatt till landstinget: 11:16
  • Total skattesats: 33:45

Till detta kommer en begravningsavgift på 0:246 kr. Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige med 0:246 kr från och med 2017. Lagändringen gäller när en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan är huvudman för begravnings­verksamheten. Den enhetliga avgiften tas ut från 2017 och syns på skattsedeln från 2018.

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar även kyrkoavgift (2017: 1:32). Den är lika stor i alla församlingar inom Rättviks kommun.

Vad används pengarna till?

Av varje 100 kr 2017 går

  • 43:71 kronor till skola.
  • 36:11 kronor till vård och omsorg.
  • 12:07 kronor till samhällsutveckling (exempel: snöröjning, sandning, park, karta, asfaltering, trafik, planering, bygglov, näringsliv, turism, fritid, landsbygd, kulturhus, bibliotek).
  • 6:08 kronor till stab och service (exempel: kansli, it, information, tryckeri, städ, växel, räddningstjänst).
  • 1:52 kronor till kommunstyrelsen.
  • 0:51 kronor till kommunfullmäktige.

Kontakt

Ekonomichef
Ann Lissåker
0248-70 116

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik