Rättviks kommun
Rättviks kommun

Skattesatser

2018

  • Skatt till Rättviks kommun: 21,82 %.
  • Skatt till landstinget: 11,63 %.
  • Total skattesats: 33,45 %.

Till detta kommer en begravningsavgift på 0,246 %. Riksdagen beslutade om en enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige med 0,246 % från och med 2017.

Lagändringen gäller när en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan är huvudman för begravnings­verksamheten. Den enhetliga avgiften tas ut från 2017 och syns på skattsedeln från 2018.

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar även kyrkoavgift (2017: 1,32 %). Den är lika stor i alla församlingar inom Rättviks kommun.

Vad används pengarna till?

Av varje 100 kronor 2017 går

  • 43,71 kronor till skola.
  • 36,11 kronor till vård och omsorg.
  • 12,07 kronor till samhällsutveckling (exempel: snöröjning, sandning, park, karta, asfaltering, trafik, planering, bygglov, näringsliv, turism, fritid, landsbygd, kulturhus oh bibliotek).
  • 6,08 kronor till stab och service (exempel: kansli, it, information, tryckeri, städ, växel och räddningstjänst).
  • 1,52 kronor till kommunstyrelsen.
  • 0,51 kronor till kommunfullmäktige.

Kontakt

Ekonomichef
Ann Lissåker
0248-70 116

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik