Rättviks kommun
Rättviks kommun

Befolkningsutveckling per månad 2018

Befolkningen i kommunen varierar under året.

I diagrammet visas de preliminära befolkningssiffrorna för 2018, som hämtats ur kommunens invånarregister.

Invånarantalet (befolkningen) kan skilja sig från den officiella statistik som SCB* levererar för varje kvartal.

Folkmängd 2018

Preliminär befolkningssiffra

  • April 10828
  • Mars 10834
  • Februari, 10 836
  • Januari, 10 836

*SCB = Statistiska Centralbyrån

Kontakt

Kanslienheten
Terese Renbro
0248-70 184

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik