Rättviks kommun
Rättviks kommun

Befolkningsutveckling per månad 2011

Stapeldiagram över befolkningsutvecklingen.

Befolkningen i kommunen varierar under året

I diagrammet visas de preliminära befolkningssiffrorna för 2011, som hämtats ur kommunens invånarregister.

Invånarantalet kan skilja sig från den officiella statistik som SCB* levererar för varje kvartal.

Folkmängd 2011

preliminär befolkningssiffra

 • Januari 10 806
 • Februari 10 798
 • Mars 10 788
 • April 10 805
 • Maj 10 822
 • Juni 10 845
 • Juli 10 899
 • Augusti 10 932
 • September 10 886
 • Oktober 10 883
 • November 10 853
 • December 10 846

*SCB = Statistiska Centralbyrån

Kontakt

Kanslienheten
Terese Renbro
0248-70 184

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik