Rättviks kommun
Rättviks kommun

Folkhälsorådet

Informationstavla för folkhälsospåren Siljans strand.

Informationstavla för folkhälsospåren Siljans strand. Foto: © Martin Litens.

Rättviks folkhälsoråd utgör styrgrupp för folkhälsoarbetet och är den grupp som i huvudsak utformar folkhälsostrategens uppdrag.

Rättviks folkhälsoråd

Folkhälsorådet har ansvar för att verka mot de folkhälsomål som riksdagen fastställt. Folkhälsoarbetet tar sin utgångspunkt i Rättviks kommuns lokala folkhälsoprogram.

Folkhälsoarbetet ska byggas på alla ledder i lokalsamhället, så kallat tvärsektoriellt arbete och det lokala folkhälsoarbetet ska drivas av folkhälsorådet. Här kan både politiker, tjänstemän och andra aktiva i lokalsamhället finna en mötesplats för dessa angelägna frågor.

Folkhälsorådet ska engagera, motivera och samverka i folkhälsofrågor så att Rättviks invånare får möjlighet att utveckla sin livssituation och leva i en god livsmiljö och därmed minska ohälsan och ojämlikheten i hälsa.

Folkhälsorådet ska tillvarata den kunskap och de erfarenheter varje representant och verksamhet tillför från sin specifika verksamhet. Rådets roll blir att anlägga ett helhetsperspektiv på Rättviks kommun.

Folkhälsorådet har ingen direkt beslutade uppgift utan uppgifterna är mer av rådgivande karaktär.

I folkhälsorådets uppgift ligger att väcka uppmärksamhet runt olika frågeställningar som rör folkhälsan.

Representanter i Rättviks folkhälsoråd 2016-2018

Rättviks kommun

Joanna Stridh (C), ordförande
Yvonne Junell (C), vice ordförande
Britt-Marie Essell (S), ledamot

Information

Folkhälsaöppnas i nytt fönster

Kontakt

Rättviks kommun
0248-70 000 vx
rattvik@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik